Generelt om metrologi

Har det bemyndigede organ eller fabrikanten ansvar for, at måleinstrumenter mærkes, korrekt?

Et bemyndiget organ får tildelt et fireciftet identifikationsnummer i forbindelse med notifikationen. Det er det notificerede organs ansvar, at nummeret anbringes på måleinstrumentet, men  af praktiske grunde kan det gøres af andre, for eksempel som led i produktionsprocessen.

Hvad er reglerne for forlængelse af en dansk godkendelse af et måleinstrument?

Tidligere danske godkendelser er udstedt med en gyldighed på 2 år, og man har kunnet få en forlængelse på 8 år og herefter yderligere en forlængelse på 10 år.. MID- godkendelser gælder altid  i 10 år ad gangen.