Gasmålere og volumen

Skal det anføres i typegodkendelsesattesten, hvilke gasmålere der kan forbindes med volumenkonverteringsenheden?

Typegodkendelsesattesten skal specificere den information, der er nødvendig for at sikre korrekt funktion af den kombinerede måler og konverteringsenheden, når de er bygget sammen og installeret i henhold til denne information.

Hvem er ansvarlig for sammensætning af en gasmåler og en volumenkonverteringsenhed?

Det er op til national lovgivning. I Danmark er de virksomheder, der er ansvarlige for gasdistributionen, også ansvarlige for korrekt sammensætning af målere og konverteringsenheder.

Hvem er ansvarlig for korrekt programmering af pulsfaktor, relativ densitet, brændværdi og gassammensætning i konverteringsenheden?

Fabrikanterne er ansvarlige for at producere og programmere deres måleinstrumenter og erklære, hvilke værdier der er korrekte og relevante for dem. Efter dansk lovgivning er distributionsvirksomhederne ansvarlige for at installere målere, som passer til den konkrete anvendelse samt at vælge underenheder, der passer sammen og passer til instrumentet.

Hvem har lov til at programmere parametrene i volumenkonverteringsenheden?

Det har fabrikanten, før han laver overensstemmelseserklæringen.

Er der brug for forsegling for at tillade markedsovervågning?

Ja, gasmåleren og konverteringsenheden skal forsegles sammen. Dette er ikke direkte omtalt i MID. Gasdistributionsselskabet er ansvarlig for denne forsegling eller plombering.