Forbrugsmålere

Kan en digital forbrugsmåler skride i kalibreringen med årene?

Alle forbrugsmålere kan ændre sig med tiden. Det er ikke muligt at forudsige, om måleren kommer til at vise for meget eller for lidt. Derfor skal målerejerne ifølge bekendtgørelsen for vand-, varme-, , el- og gasmålere sørge for, at deres målere i drift måler nøjagtigt. Dette kan gøres ved periodisk udskiftning eller ved statistisk stikprøvekontrol. 

Må ejeren af et måleinstrument bruge ikke-verificerede forbrugsmålere som fordelingsmålere, hvis der er en verificeret hovedmåler? 

Må ejeren af et måleinstrument bruge ikke-verificerede forbrugsmålere som fordelingsmålere, hvis der er en verificeret hovedmåler? 

Nej. Fordelingsmålere skal være godkendte ligesom hovedmålere. Herudover skal måleinstrumentejeren sørge for, at samtlige forbrugsmålere måler nøjagtigt. Det følger af bekendtgørelse 582 af 28. maj 2018 for vand-, varme-,, el- og gasmålere, hvordan disse krav opfyldes.