Fjernvarmemålere

Kan fjernvarmemålere, der er godkendt efter MID, typegodkendes både til energimåling og volumenmåling. Hvad skal i så fald vises først?

Efter bekendtgørelsen om måling af fjernvarme kan der enten måles som energi eller som volumen.

Hvis der bliver afregnet efter energi, skal måleren opfylde kravene angivet i bilag 6 (Varmeenergimålere (MI-004)) i bekendtgørelse nr. 544 af 28. maj 2018 om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (MID). Hvis der bliver afregnet efter volumen, skal måleren opfylde kravene angivet i bilag 3 (Vandmålere (MI-001)) i MID.

Generelt skal en måler være egnet (MID, bilag 1, pkt. 7.2), og måleresultatet skal vises på en måde, så det ikke kan misforstås (MID, bilag 1, pkt. 10.2).

Der kan være flere variationer af godkendelser og dermed visninger.

* En måler kan være godkendt både efter bilag 3 (Vandmålere (MI-001)) og bilag 6 (Varmeenergimålere (MI-004)) i MID, men tolerancesystemet er forskelligt (trappekurve kontra "glat" kurve.)

* En måler må vise andre måleresultater, end den er godkendt til, hvis det er klart anført, at det ikke er legale visninger, og der er krav til, hvordan visningen skal være.

* Energivisning skal vises først, hvis det er en måler, der anvendes til afregning af energi og er godkendt efter både bilag 3 (Vandmålere (MI-001)) og bilag 6 (Varmeenergimålere (MI-004)) i MID.

* Volumenvisning skal vises først, hvis måleren anvendes til afregning efter volumen og er godkendt efter både bilag 3 (Vandmålere (MI-001)) og bilag 6 (Varmeenergimålere (MI-004)) i MID.

* Volumenvisning skal vises først, og energivisning skal være klart markeret som ikke godkendt, hvis måleren er godkendt efter bilag 3 (Vandmålere (MI-001)), men ikke efter bilag 6 (Varmeenergimålere (MI-004)) i MID. Den kan vise energi som ikke legal visning og anvendes til afregning efter volumen.

* Energivisning skal vises først, og volumenvisning skal være klart markeret som ikke godkendt, hvis måleren er godkendt efter bilag 6 (Varmeenergimålere (MI-004)), men ikke efter (Vandmålere (MI-001)) i MID. Måleren kan vise volumen som ikke legal visning og bruges til afregning efter energi.