Elmålere

Hvilke krav er der til en elmåler for, at den kan danne grundlag for afregning til slutkunden på timeniveau?

Det er et krav, at alle time-værdier er tilstede i måleren i en periode svarende til afregningsperioden, og at de nævnte data kan vises på målerens display plus et tilpas antal dage, så kunden har en reaktionstid ved en eventuel klagesag. Ellers er måleren ikke lovlig at bruge i Danmark eller øvrige EU-lande, der har tilsluttet sig MID.

Hvor stor nøjagtighed skal en digital elmåler have?

Der er forskellige nøjagtighedsklasser for el-målere, uanset om måleren er digital (statisk) eller elektromekanisk. Måleren skal være forsynet med et skilt med nøjagtighedsklasse, og det skal også fremgå af typeafprøvningsattesten. Nøjagtigheden for en klasse kan findes i den standard, som elmåleren er godkendt efter. De elmålere, som har en typeafprøvningsattest, kan ses på www.sik.dk.

Er der regler for den maksimale fejlmåling på en digital elmåler, som måler produktionen fra en vindmølle?

Elmålere, der måler produktion, er ikke dækket af bekendtgørelse nr. 582 af 28. maj 2018. Den omfatter kun elmålere, der måler forbrug.