Generelt om autorisationer

Hvad må jeg lave uden autorisation?

Virksomheder uden autorisation må lave det samme inden for el og vvs som private forbrugere.

Vi har lavet 15 korte informationsvideoer, som viser, hvad virksomheder uden autorisation og forbrugere selv må lave af el- og vvs-arbejde. Se videoerne her.

Hvordan modtager jeg post fra Sikkerhedsstyrelsen?

Vi sender post til e-boks. Du kan også skrive til os via e-boks, hvis du ønsker at benytte en sikker forbindelse. Vi har også en almindelig e-mail: sik@sik.dk

Hvad må jeg kalde min virksomhed?

Du må eksempelvis kalde dig VVS installatør og reklamere med, at du udfører VVS arbejde, hvis du har en fuld autorisation til VVS (VFUL). Med en sådan autorisation må du arbejde med vand-, afløbs- og gasinstallationer under 135 kW.

Hvis du derimod har en delautorisation på VVS området, må du kalde dig det, du har en autorisation til:

  • Vand- og afløbsinstallatør (VDVA)  
  • Boliginstallatør vand- og afløb (VDBO)

En virksomhed må ikke ved annoncering eller på anden måde foretage noget, der er egnet til at vække forestilling om, at virksomheden har autorisation eller godkendelse, hvis det ikke er tilfældet. Det afhænger af en konkret vurdering, hvornår et forhold er egnet til at vække forestilling. Det betyder derfor også, at du med en delautorisation IKKE må reklamere med, at du er VVS installatør. Det skal tydeligt fremgå, hvad din autorisation dækker over.

Der er dog undtagelser, hvor det er tilladt at benytte ordet VVS i navnet på virksomheden. Det kan være i tilfælde, hvor en virksomhed eksempelvis sælger VVS materiel. Virksomheder er berettigede til at benytte betegnelsen uden at dette strider imod autorisationsloven, hvis anvendelsen af betegnelsen ikke er egnet til at vække forestilling om at virksomheden er autoriseret til at udføre vvs-arbejde.

Samme princip gælder også på andre fagområder. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk eller 33732000.