Fagligt ansvarlig

Hvor lang tid tager det at behandle min ansøgning?

Vi gør hver dag vores bedste for at have så korte sagsbehandlingstider, som muligt.

Du skal holde øje med din e-boks, da vi henvender os til dig den vej; både hvis vi har brug for flere oplysninger, og når vi er klar med en afgørelse.

Der er i bekendtgørelsen en regel om stiltiende accept. Det betyder, at hvis du ikke har hørt fra os inden for 60 dage efter, at vi har modtaget din ansøgning, kan du anse din godkendelse for givet.

Det kræver dog, at alt nødvendig dokumentation er sendt til os sammen med ansøgningen. Fristen kan forlænges en gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det.

Hvilke uddannelseskrav skal jeg opfylde for at blive godkendt som fagligt ansvarlig?

Som fagligt ansvarlig i en autoriseret virksomhed skal du sikre, at virksomheden har de nødvendige kompetencer inden for virksomhedens forretningsområde. Dette gælder også, hvis du skal være fagligt ansvarlig i en virksomhed med en godkendelse på gasområdet.

For hvert fagområde er der krav til uddannelser, der giver adgang til godkendelse.

Du kan finde en præcisering af krav inden for de forskellige fagområder i bekendtgørelse nr. 1415 om godkendelse af fagligt ansvarlige.

Hvordan søger jeg om at blive godkendt som fagligt ansvarlig?

Hvis du vil være fagligt ansvarlig og ikke allerede er godkendt til fagområdet, skal du sende en ansøgning til Sikkerhedsstyrelsen.

Læs mere om, hvordan du søger om at blive fagligt ansvarlig

Hvor længe gælder min godkendelse som fagligt ansvarlig?

Din godkendelse som fagligt ansvarlig gælder hele livet, også selv om du skifter job. Det er ligesom med et kørekort. Så længe du ikke gør noget direkte ulovligt, beholder du din godkendelse.

Særlige regler omkring lovændringen 2. juni 2014:
Hvis du var godkendt som fagligt ansvarlig og tilknyttet en autoriseret virksomhed den 2. juni 2014, så gælder din godkendelse stadig. Har du derimod tidligere været godkendt, men ikke tilknyttet en autoriseret virksomhed ved lovændringen, så skal du søge om at blive godkendt som fagligt ansvarligt igen.

Er der krav om erhvervserfaring som fagligt ansvarlig?

Nej, der er ikke længere krav om erhvervserfaring. Vi ser udelukkende på din uddannelse, når vi vurderer din ansøgning.

Læs mere om, hvordan du bliver godkendt som fagligt ansvarlig.

Kan jeg være fagligt ansvarlig i mindre end 30 timer om ugen?

Nej, du kan som udgangspunkt ikke arbejde som fagligt ansvarlig, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen.

I enkelte særlige tilfælde er det dog muligt at opnå en dispensation fra kravet om 30 timer. Det kan ske, hvis vi vurderer det sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Når en ny virksomhed starter op, er det ikke altid, der er kunder nok til 30 timers autorisationskrævende arbejde lige i starten. I den forbindelse kan vi oplyse, at 30 timers kravet gælder alle timer lagt i virksomheden, også selv om noget af tiden foregår med markedsføring eller regnskab. Så længe den fagligt ansvarlige sørger for at opfylde sine forpligtelser med bemanding, instruktion og tilsyn i forhold til det autorisationskrævende arbejde.

En ansøgning om dispensation fra 30 timers kravet behandles sammen med din ansøgning om autorisation eller i forbindelse med tilknytning af en ny fagligt ansvarlig til en allerede eksisterende autorisation. I blanketterne vil du støde på følgende 5 spørgsmål, hvis du svarer nej til, at den fagligt ansvarlige er tilstede mindst 30 timer om ugen:

1. Hvornår arbejder de udførende medarbejdere (virksomhedens forretningstid)?
2. Hvornår arbejder den fagligt ansvarlige?
3. Hvor mange medarbejdere skal den fagligt ansvarlige tage ansvar for?
4. Hvor stor er virksomhedens omsætning?
5. Hvor stor en procentdel af omsætningen udgør autorisationskrævende arbejde?

Vi kan derfor ikke tage stilling til en konkret forespørgsel, før der er indsendt en ansøgning om autorisation, eller der allerede foreligger en autorisation.

Hvis der er tale om en fagligt ansvarlig, der allerede er tilknyttet virksomheden, men som af en helt særlig årsag har brug for nedsat tid, kan virksomheden kontakte Sikkerhedsstyrelsen direkte for en drøftelse af situationen.

Kan jeg være fagligt ansvarlig i to virksomheder?

Nej, du kan som udgangspunkt kun være fagligt ansvarlig i én virksomhed.

Du skal være tilknyttet den samme virksomhed i mindst 30 timer om ugen. Derfor vil du få en meget lang arbejdsuge, hvis du skal være fagligt ansvarlig i to virksomheder.

Dispensation til at være fagligt ansvarlig i to virksomheder, er noget der kun tildeles i helt særlige tilfælde.

Du kan sende e-mail til sik@sik.dk, hvis du alligevel vil søge om dispensation. Det er en forudsætning, at begge virksomheder allerede er autoriseret, eller vi som minimum har modtaget en ansøgning på det tidspunkt, du søger om dispensation.

I mailen skal du lave en kort beskrivelse af, hvorfor du har brug for at være tilknyttet to virksomheder. Derudover skal begge virksomheder besvare følgende 5 spørgsmål:

1. Hvornår arbejder de udførende medarbejdere (virksomhedens forretningstid)?
2. Hvornår arbejder den fagligt ansvarlige?
3. Hvor mange medarbejdere skal den fagligt ansvarlige tage ansvar for?
4. Hvor stor er virksomhedens omsætning?
5. Hvor stor en procentdel af omsætningen udgør autorisationskrævende arbejde?

Når vi har modtaget din e-mail, vil vi vurdere din ansøgning.

Må jeg uddelegere opgaver til andre medarbejdere?

Ja, det er muligt at uddelegere opgaver til andre medarbejdere, hvis virksomheden vurderer, at de har de rette kompetencer. Uddelegeringen af opgaverne skal være beskrevet i virksomhedens kvalitetsledelsessystem (KLS).

Kan Sikkerhedsstyrelsen hjælpe mig med en kopi af mit uddannelsesbevis?

Som udgangspunkt henviser vi til den skole, hvor du har taget din uddannelse. Hvis de ikke kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte os, så vil vi se, om vi kan hjælpe dig.

Hvordan bliver jeg boliginstallatør?

Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan blive godkendt som boliginstallatør, skal du kontakte et af uddannelsesstederne.

Du kan få flere oplysninger om uddannelser og krav til godkendelse på Uddannelsesguiden.