Web service dokumentation

Detaljeret information for eksport af data i JSON format fra registreringsdatabasen Godkendte virksomheder på gasområdet

Link til en komplet eksport af alle poster i registreringsdatabasen

Du kan eksportere registreringsdata i JSON-format via URL: https://www.sik.dk/registries/export/godkendte_virksomheder_pa_gasomradet

Tilgængelige nøgleord til at finde specifikke data i registreringsdatabasen

  • navn
  • adresse1
  • adresse2
  • adresse3
  • landkode
  • postnr
  • postdst
  • cvr
  • autnr
  • forretningsomr

Eksempel URL: https://www.sik.dk/registries/export/godkendte_virksomheder_pa_gasomradet?navn=GASTECH-ENERGI%20A/S