Symboler angiver skader og fejl ved huseftersyn

Fra 1. oktober 2020 moderniseres tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter, så de bliver lettere at forstå for huskøbere og –sælgere. Rapporterne får nyt udseende, og i stedet for vurderinger af skader og fejl med K1, K2 og K3, kommer der farvesymboler, som angiver, hvor alvorlige skader og fejl er.

Symbolerne i tilstandsrapporten

Farvede symboler i tilstandsrapporten angiver, hvor alvorlig en skade er og hvor hurtigt den kan få konsekvenser for bygningen eller bygningsdelen.

Der indgår ikke nogen økonomiske forhold i vurderingen af skaderne.

GRÅ – mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

GUL – alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt.

Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele.

RØD – kritiske skader
Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion

svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre

bygningsdele.

SPØRGSMÅLSTEGN – mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være

en kritisk eller en alvorlig skade. Derfor bør du afklare den mulige skades omfang og konsekvenser.

Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv

risikoen.

Symbolerne i elinstallationsrapporten

Fejl, der registreres i elinstallationsrapporten, drejer sig altid om ulovlige forhold. Derudover vurderes det, hvilke konkrete konsekvenser fejlen kan få.

GUL – risiko for stød

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.

RØD – risiko for brand

Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.

FORBUDSSYMBOL – ulovlige elinstallationer
Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.

SPØRGSMÅLSTEGN – undersøges nærmere

Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Læs beskrivelserne af skader og fejl

De farvede symboler giver et hurtigt overblik over, hvilke skader og fejl der er i en bolig. Men det er teksterne, der præciserer, hvad en skade eller fejl indebærer og dermed mulighederne for at udbedre den.