Sådan foregår en gennemgang af elinstallationerne

En elinstallationsrapport er en del af huseftersynsordningen. Når rapporten laves, gennemgår en autoriseret elinstallatørvirksomhed husets elinstallationer.

Før besøget af en autoriseret elinstallatørvirksomhed

Når en autoriseret elinstallatørvirksomhed skal lave en elinstallationsrapport, kræver det, at en fagperson laver en gennemgang af  husets elinstallationer. Gennemgangen er baseret på stikprøver. Inden gennemgangen skal sælgeren udfylde nogle oplysninger om, hvorvidt husets elinstallationer fungerer.

Under besøget

Når fagpersonen fra elinstallatørvirksomheden går ejendommens elinstallationer igennem, udvælger han en række elinstallationer ud fra sin erfaring og professionelle faglige vurdering. Disse installationer skilles ad og tjekkes for eventuelle fejl. Stikprøverne er eksempelvis stikkontakter, lampeudtag og indbygningsspots. Han tjekker også eltavlen og laver forskellige målinger på husets elinstallationer.

De fejl, som den autoriserede elinstallatørvirksomhed finder, bliver beskrevet og bedømt med en karakter.

Efter besøget

Når fagpersonen har gået de udvalgte installationer i huset igennem, laver han en elinstallationsrapport, som bliver sendt til sælgeren.

Vil du klage over en elinstallationsrapport?

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer, hvis du som køber eller sælger mener, der er fejl i en elinstallationsrapport. 

Se mere på ankenævnets hjemmeside. Her finder du også et klageskema.