Hvad er en elinstallationsrapport?

Når du skal købe eller sælge et hus, vil der i de fleste tilfælde være udarbejdet en elinstallationsrapport som led i huseftersynsordningen. Her kan du se, hvad en elinstallationsrapport indeholder.

Gennemgang af husets elinstallationer

Når den autoriserede elinstallatørvirksomhed laver en gennemgang af husets elinstallationer, resulterer det i en elinstallationsrapport. Elinstallationsrapporten indeholder informationer om ejendommens elinstallationer.

Det er for eksempel:

  • Oplysninger fra sælger om ejendommens elinstallationer.
  • Resultaterne af gennemgangen af ejendommens elinstallationer, hvor den autoriserede elinstallatørvirksomhed giver karakter til de fejl, han finder.
  • Information om, hvad der er blevet adskilt under gennemgangen.
  • Kontaktinformation til den autoriserede elinstallatørvirksomhed.

 

Vil du klage over en elinstallationsrapport?

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer, hvis du som køber eller sælger mener, der er fejl i en elinstallationsrapport. 

Se mere på ankenævnets hjemmeside. Her finder du også et klageskema.