De ny rapporter fra 1. oktober 2020

Tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter får nyt udseende fra 1. oktober 2020. Samtidig ændres vurderingssystemet, så skader og fejl markeres med farvede symboler. Her kan du se eksempler på de nye rapporter.

Tilstandsrapporten

Den ny tilstandsrapport indledes med vejledning til læsningen. Derefter følger en oversigt over skader. Sidste del af rapporten er generel information om huseftersynsordningen. 

Elinstallationsrapporten

Den ny elinstallationsrapport indledes med vejledning til læsningen. Derefter følger en oversigt over fejl. Sidste del af rapporten er generel information om huseftersynsordningen. 


11. august 2020