Brug huseftersynsordningen, når du køber og sælger hus

Hvis du skal købe eller sælge et hus, kan du bruge huseftersynsordningen. Ordningen betyder, at der bliver lavet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport på det hus, du vil købe eller sælge. Rapporterne er en forudsætning for, at du kan tegne en ejerskifteforsikring.

Hvem laver tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport bliver udarbejdet på baggrund af et bygningseftersyn. Det er en beskikket bygningssagkyndig der skal lave rapporten.

Vil du klage over en tilstandsrapport?

Du kan klage til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige, hvis du som køber eller sælger mener, der er fejl i en tilstandsrapport, fx at der er overset synlige skader på huset. 

Se mere på www.husklage.dk. Her finder du også et klageskema.

Hvem laver elinstallationsrapporten

En elinstallationsrapport laves af en elinstallatørvirksomhed eller en fagperson, som udarbejder rapporten på baggrund af et eleftersyn.

Vil du klage over en elinstallationsrapport?

Du kan klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer, hvis du som køber eller sælger mener, der er fejl i en elinstallationsrapport. 

Se mere på ankenævnets hjemmeside. Her finder du også et klageskema.