Tilstandsrapportens indhold under huseftersynsordningen

Når du skal købe eller sælge hus, ejerlejlighed, et nedlagt landbrug, ideelle anparter eller et kolonihavehus vil der ofte være en tilstandsrapport. Den er et krav for, at du kan få en ejerskifteforsikring. Læs om, hvad en tilstandsrapport Indeholder.

Hvad indeholder tilstandsrapporten?

Når en beskikket bygningssagkyndig laver en bygningsgennemgang, resulterer det i en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten indeholder mange informationer om ejendommen, eksempelvis:

  • En beskrivelse af bygningerne på grunden. Den bygningssagkyndige kan i den forbindelse knytte eventuelle bemærkninger til den enkelte bygning.
  • Oplysninger fra sælger om ejendommen.
  • Information om tagets forventede restlevetid.
  • Resultater af bygningsgennemgangen, hvor den beskikkede bygningssagkyndige giver husets skader karakterer.
  • En generel beskrivelse af hustypen og generelle opmærksomhedspunkter ud fra husets materialer.  
  • Den bygningssagkyndiges kontaktinformation.