Grill og bålfade – tænk på sikkerheden og undgå ulykker

Du kan blive alvorligt forbrændt af grill og bålfade. Her kan du læse, hvordan du undgår ulykker ved brug af havegrill og bålfade.

Brug ild med omtanke

Selvom grillen overholder de sikkerhedstekniske krav, er der også brug for omtanke og agtpågivenhed, når du bruger åben ild i en kulfyret grill eller et bålfad.

Vi griller mere

De farlige situationer opstår især, fordi vi griller ofte. Børnene er vant til, at grillen står på terrassen både sommer og vinter. Men når du for eksempel langtidssteger, er der en tendens til, at de voksne forlader grillen.

Kuglegrillen bliver særligt farlig for de små, fordi de ikke kan se, om den er tændt eller ej. Og så opstår risikoen for forbrændinger på hænder og underarme.

Pas på røg og flammer

Du må kun anvende en grill udenfor. Røg og affaldsstoffer fra forbrændingen kan være giftige og kvælende. Det er derfor livsfarligt at stille en grill op i helt eller delvist lukkede rum.

Du bør undgå at flytte grillen, når den er tændt. Det indebærer en stor risiko for, at ilden kommer ud af kontrol. Vent med at stille grillen væk, indtil du er helt sikker på, at ilden og kullene er helt brændt ud.

Sørg altid for, at du har vand til slukning lige i nærheden, hvis ilden skulle komme ud af kontrol i kulgrillen eller bålfadet.

Hvis du griller ved stranden

Mange af os tager grillen med til stranden. Her vil der være stor risiko for, at man kan komme til at træde på den.

Når du fjerner grillen, kan det også være farligt, for så er sandet flere hundrede grader varmt, og der er risiko for forbrænding af fødderne.

Det er derfor vigtigt, at du afkøler sandet, inden du/i forlader stedet.