Dine gasapparater og -udstyr skal være CE-mærket

Du skal være opmærksom på, at de fleste af dine gasapparater og gasudstyr skal være CE-mærket. Du kan her læse mere om reglerne for mærkning her.

CE-mærket

Det er et krav, at langt de fleste gasapparater, der sælges i Danmark, skal CE-mærkes. CE-mærkningen er din dokumentation for, at produkterne overholder de væsentlige sikkerhedskrav i gasapparatforordningen.  

Overensstemmelsesvurdering

For at vurdere, om produktet stemmer overens med kravene i forordningen, skal fabrikanten lave teknisk dokumentation for produktet. Dokumentationens vurderes af et bemyndiget organ.

Det bemyndigede organ vurderer, om produktet overholder en række relevante sikkerhedskrav. Vurderingen er dokumentation og en forudsætning for, at produktet er sikkert og må sælges.

CE-mærkning af gasapparater

Fabrikanten er forpligtet til at sørge for, at gasapparaterne eller gasudstyret er mærket korrekt.

Når gasapparatet eller -udstyret er overensstemmelsesvurderet og opfylder de relevante krav, skal fabrikanten udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring og CE-mærke produktet.

Med CE-mærkningen angiver fabrikanten, at produktet overholder de væsentlige sikkerhedskrav.

Andre krav til fabrikanten

Ud over CE-mærkning er der krav til, at produktet er mærket med sikkerheds- og advarselsinformationer og oplysninger, så produktets oprindelse kan spores.

Det handler i sidste ende om, at man skal kunne finde frem til det sted, hvor produktet er lavet – og præcis vide, hvornår det er lavet og i hvilken serie. Det er for, at man kan tilbagekalde andre produkter med samme fejl, hvis det viser sig, at produktet er farligt. 

Du skal også være opmærksom på, at advarselsinformation, installations- og brugsanvisning skal være på dansk og klar, forståelig og tydelig.

Ordforklaring

Hvad betyder udstyr?

Udstyr forstås som sikkerheds-, kontrol- og justeringsanordninger samt delmontager, heraf til indbygning i et gasapparat eller til montering med henblik på at udgøre et gasapparat.

Hvad er en overensstemmelsesvurdering?

Det er en proces, der skal udføres for at vurdere og dokumentere, at et gasapparat eller et stykke udstyr opfylder de væsentlige sikkerhedskrav i gasapparatforordningen.

Hvad er et bemyndiget organ?

Bemyndigede organer kaldes også Notified Bodies. De udfører opgaver som for eksempel prøvning og certificering i forbindelse med de procedurer for overensstemmelsesvurdering, der henvises til i EU-direktiver eller forordninger, når der er krav om en tredjepart. De udpeges af medlemsstaterne i EU.