Alle el-produkter skal ifølge reglerne være CE-mærkede

For at du kan føle dig sikker, når du køber et elektrisk produkt, skal alle elprodukter i EU være CE-mærket.

CE-mærket

Med CE-mærket tilkendegiver fabrikanten over for myndighederne, at produktet opfylder kravene til elsikkerhed. Det er et krav, der er fælles i hele EU.

Bemærk:

  • CE-mærket er ikke et godkendelsessymbol, men udelukkende fabrikantens mærkning.

Et CE-mærke betyder ikke nødvendigvis, at fabrikanten har vurderet hele produktet som et elprodukt. Eksempelvis kan et produkt, der strømforsynes via en medfølgende oplader, være CE-mærket udelukkende for opladeren. 

Inden et produkt kan CE-mærkes, skal fabrikanten udfylde en EU-overensstemmelseserklæring. Med denne erklæring tilkendegiver fabrikanten, at produktet er sikkert, og at det ikke er farligt at anvende.

Manglende mærkning udløser salgsforbud

Manglende CE-mærkning eller sikkerhedsmæssige og tekniske fejl ved produkterne vil automatisk, og som minimum, udløse et salgsforbud.

Visse formelle fejl, for eksempel manglende brugsanvisning på dansk, vil også kunne udløse et salgsforbud.

Lettere eksport og import

CE-mærket skal gøre det nemmere at eksportere og importere varer inden for EU. Reglerne er derfor ens i alle landene, og de nationale myndigheder kan ikke stille strengere krav til CE-mærkede produkters udformning, end EU's medlemslande er blevet enige om.