Hvad er en autoriseret virksomhed?

Af hensyn til både sikkerheden, sundheden og miljøet er udvalgte installationsopgaver omfattet af et krav om autorisation. Det betyder, at det kun er autoriserede installatørvirksomheder, som må udføre det pågældende arbejde.

Autorisationer

Det kræver særlige kompetencer at udføre og servicere installationer inden for dele af el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Derfor kræver denne type opgaver, at man får hjælp fra en autoriseret virksomhed. 

Reglerne er lavet af hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø. Installationer skal være både sikre og lovlige. Det er et fælles ansvar.

Som myndighed på området har Sikkerhedsstyrelsen ansvaret for at udstede autorisationerne og føre tilsyn med, at de danske installationer er sikre.

Virksomhederne er ansvarlige for, at de enkelte installationer er udført sikkerhedsmæssigt korrekt.

Som forbruger har du ansvaret for, at dine installationer er lovlige. Det vil blandt andet sige, at du er ansvarlig for, at det arbejde, der kræver autorisation, bliver udført af autoriserede installatørvirksomheder.

Hvor mange autorisationsområder findes?

Der findes tre områder, hvor der er opgaver, som kræver autorisation. Det er:

  1. El
  2. Vvs (vand, afløb og gas)
  3. Kloak

Der findes flere forskellige typer autorisationer. En fuld autorisation giver en virksomhed ret til at arbejde inden for et helt autorisationsområde. En delautorisation giver virksomheden lov til at arbejde inden for en afgrænset del af et autorisationsområde, for eksempel el i boliger.

Hvad er kravene til virksomheder med autorisation?

En virksomhed skal opfylde tre grundlæggende krav for at få en autorisation:

  1. Virksomheden skal have de rette kompetencer (en fagligt ansvarlig inden for autorisationsområdet, for eksempel el)
     
  2. Virksomheden skal have et godkendt egenkontrolsystem
     
  3. Virksomheden skal kunne dokumentere, at en uvildig kontrolinstans, der er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen, kontrollerer og godkender virksomhedens egenkontrolsystem.

Hvordan tjekker jeg, at min håndværker har den rette autorisation?

Skal du have udført autorisationskrævende arbejde, kan du tjekke, at din håndværker er registreret i vores autorisationsregister.

Her under kan du se, om virksomheden har autorisation inden for el, vvs, kloak og gas.

Uautoriseret arbejde

Du kan anmelde det til Sikkerhedsstyrelsen, hvis du har oplevet, at virksomheder har udført eller annonceret med at kunne udføre autorisationskrævende arbejde, uden de har den nødvendige autorisation.