Det er forbudt at sælge snus i Danmark

I Danmark er det ulovligt at sælge snus.

Regler

Det er efter bekendtgørelse nr. 1489 af 18. juni 2021 af lov om tobaksvarer m.v., forbudt at markedsføre og sælge tobak til danske forbrugere hvis det skal indtages oralt og ikke er beregnet til at inhalere eller tygge. Dette forbud gælder derfor snus.

For nærmere information om snus henviser vi til Sundhedsstyrelsen.

For nærmere information om import af snus, herunder privates import af snus, henviser vi til Toldstyrelsen og SKAT.