Det er forbudt at sælge snus i Danmark

I Danmark er det ulovligt at sælge snus. Det er dog lovligt, at du importerer snus til dit private brug.

Forbud mod import af snus

Det er efter bekendtgørelse nr. 965 af 26. august 2019 af lov om tobaksvarer m.v., forbudt at markedsføre og sælge tobak i Danmark, hvis det skal indtages oralt og ikke er beregnet til at inhalere eller tygge. Dette forbud gælder derfor snus.

Hvor meget må du importere til privat brug?

Det er lovligt at importere snus til privat brug. Sikkerhedsstyrelsen vurderer, at tre måneders privatforbrug svarer til ca. 500 gram ren snustobak.

Af hensyn til forbrugeren accepterer vi en margin på 50%, så den tilladte mængde til privatimport til eget forbrug er ca. 750 gram.

Hvad sker der, hvis du importerer mere end det tilladte?

Hvis du modtager en pakke med mere end 750 g ren snustobak, vil det blive betragtet som erhvervsmæssig import. Det samme gælder, hvis du på samme tid modtager flere forsendelser, som tilsammen indeholder mere end 750 g ren snustobak.

Toldstyrelsen udfører toldkontrol. Hvis Toldstyrelsen finder en forsendelse med mere end ca. 750 g ren snustobak, bliver den stoppet. Derefter bliver sagen overdraget til Sikkerhedsstyrelsen.

Hvem har ansvaret?

Den, der har bestilt varerne, kan blive politianmeldt. Dette gælder, uanset om det er en privatperson eller en virksomhed, der har bestilt varerne.

Hvis der sker politianmeldelse, afgør politiet sagen og fastsætter en eventuel straf. Der kan blive tale om bødestraf, hvis du importerer snus for at videresælge det og du ikke kan sandsynliggøre, at snusen er importeret udelukkende til privat forbrug.