Sådan kontrollerer vi sikkerhed af produkter

Det er producenten og importørens ansvar, at produkter, der sælges i Danmark, er sikre. Vi i Sikkerhedsstyrelsen har ansvaret for at kontrollere, om de erhvervsdrivende overholder de sikkerhedsmæssige regler, der gælder, så du trygt kan købe deres produkter.

Stikprøvekontrol af produkter

Vi udfører stikprøvekontroller på en bred vifte af produkter. Det drejer sig om alt lige fra elapparater, gasapparater, fyrværkeri og legetøj til andre produkter, der er bestemt for forbrugerne.

Stikprøvekontrollerne af de forskellige produktkategorier skal være med til at sikre,

  • at de lever op til tekniske standarder
  • at mærkningen er i orden
  • at de ikke er farlige at bruge.

Kontrollen består typisk ved, at vi udvælger produkter, hvor vores erfaring viser, at der kan være en særlig risiko. Andre gange sætter vi fokus på en hel varegruppe som for eksempel belysning, barnesenge, havestole eller småbørnslegetøj.

Vi laver desuden kontrol af produkter på baggrund af anmeldelser og henvendelser fra forbrugere og erhvervsliv.

Når et produkt er farligt

Hvis vi konstaterer, at et produkt er farligt, kan vi pålægge fabrikanten, importøren eller sælgeren af produktet at stoppe salget.

Hvis det er nødvendigt, kan vi desuden kræve, at allerede solgte produkter bliver kaldt tilbage fra detailhandelen og/eller forbrugerne. Vi fastholder eller fornyer dette krav, så længe vi skønner, at der er risiko for, at der kan ske ulykker med produktet, eller at produktet kan starte en brand.

Producenternes og importørernes ansvar

Når en fabrikant eller importør vil markedsføre et produkt, skal det ske efter bestemmelserne i de relevante EU-direktiver. Et produkt kan godt være dækket af flere direktiver. Det er fabrikantens eller importørens ansvar at undersøge og kontrollere dette.

Det betyder blandt andet, at man skal sikre sig, at produktet overholder de fundamentale sikkerhedskrav. I praksis kan det gøres ved at afprøve produktets sikkerhedsmæssige egenskaber i henhold til en relevant standard.

Det er fabrikantens eller importørens ansvar, at produktet er sikkert. Sker der en brand eller en ulykke, er fabrikanten eller importøren ansvarlig efter dansk lovgivning. Det betyder, at en forbruger, der har været udsat for en ulykke, kan rejse erstatningskrav mod fabrikanten eller importøren.

Hvis et produkt viser sig at være farligt, er det vigtigt at få det fjernet fra markedet hurtigst muligt. Du kan henvende dig til os, hvis du har spørgsmål.

Tjekker Sikkerhedsstyrelsen alle produkter, før de kommer på markedet?

Nej. Vores kontrol med produkter er stikprøvekontrol. Ligesom Fødevarestyrelsen ikke tjekker alle tomater i alle landets supermarkeder, tjekker vi heller ikke alle produkter.

Det er altid fabrikanten eller importørens ansvar, at et produkt er sikkert. Når Sikkerhedsstyrelsen laver stikprøvekontrol, går vi eksempelvis efter produkter, vi erfaringsmæssigt ved kan have problemer.