Sådan installerer og bruger du din biopejs korrekt

Det er meget vigtigt, at du følger brugsanvisninger og installationsvejledninger, når du anvender eller sætter en biopejs op. Herunder får du nogle vigtige oplysninger, som bør følge med biopejsen.

Køb og brug af biopejse

Som forbruger bør du være særligt opmærksom i forbindelse med køb og brug af en biopejs. Du får her en række ting, som du bør tænke på.

5 gode råd

  • Følg brugsanvisningen i forhold til, hvor biopejsen skal stå, eller hvordan den skal hænges op.
  • Sørg for, at rummet er ventileret, så der ikke opstår kulilte.
  • Pejsen skal holdes på afstand af brandbare materialer, børn og husdyr.
  • Brug kun den type brændstof, der står i vejledningen, og fyld kun på, når biopejsen er slukket og kølet af.
  • Gå aldrig fra en tændt biopejs.

Hvilke krav er der til underlaget?

Af hensyn til brandfaren bør krav til underlaget altid fremgå af installationsvejledningen, uanset om din biopejs skal hænge eller stå.

Hvilke krav er der til ventilation?

Det bør også tydeligt fremgå af vejledningen, hvor stort et rum skal være, før man må benytte biopejsen. Afbrændingen af ethanol bruger ilt og udleder kultveilte (Co2). I et lille rum er der risiko for, at det omdannes til kulilte, hvilket er både giftigt og farligt.

Derfor bør pejse ikke bruges i rum, du sover i eller i rum under jordhøjde, uanset rummets størrelse. Der bør også stå i vejledningen, om der skal være ventilation i rummet ved brug af pejsen.

Hvordan skal biopejsen monteres eller hænges op?

Det bør fremgå af brugsvejledningen, hvordan biopejsen skal monteres eller hænges op. Der bør også stå, hvilke beslag, rawlplugs, skruer og lignende der skal bruges. Når man overvejer placering, bør man tænke på, at børn og husdyr skal holdes på behørig afstand af de åbne flammer.

Hvilke sikkerhedsafstande skal der være?

Der bør i brugsvejledningen være taget stilling til sikkerhedsafstanden til for eksempel gardiner, møbler og lignende brandbare materialer. Det bør også fremgå, om du må stille ting på eller tæt ved biopejsen.

Hvilken brændstoftype skal du bruge?

Fabrikantens anbefaling til valg af brændstoftype bør fremgå, og den bør du følge.

Hvordan påfylder du brændstof?

Brugsvejledningen bør indeholde information om, hvordan du fylder brændstof på biopejsen. Der bør også være oplysning om, hvor længe biopejsen skal køle af, før det er sikkert at fylde på igen.

Samtidig bør det fremgå, at du nøje skal kontrollere, om den reelt er gået ud før genopfyldningen, og hvordan man kontrollerer det.

Hvordan skal du opbevare brændstoffet?

Alle beholdere med brændstof skal være med børnesikrede skruelåg. Brandfarlige væsker er omfattet af beredskabslovgivningen.

Hvordan tænder du op i pejsen?

Det bør fremgå af vejledningen, hvordan man tænder biopejsen på en sikker måde. For eksempel, om det er en god ide at bruge en fyrfadslighter.

Hvordan slukker du pejsen?

Brugsanvisningen bør beskrive, hvordan man slukker biopejsen, også i forbindelse med et uheld. Brug aldrig vand, medmindre det er i forstøvet form, da det kan resultere i brandspredning.

Hvordan vedligeholder og rengører du pejsen?

Forbrugeren bør informeres om, hvordan biopejsen skal holdes ren.

Hvilken adfærd bør du have omkring pejsen?

Det bør fremgå af brugsvejledningen, at biopejsen bør være under konstant opsyn af en voksen person, når den er tændt.