Gør din bolig sikker med røgalarmer!

Røgalarmer redder liv og giver dig sikkerhed for, at du kan høre røgen, hvis der opstår en brand. Du bør derfor sætte røgalarmer op og tjekke jævnligt, at de virker.

Undgå brandulykker med en røgalarm

Hvis du ikke har røgalarmer i din bolig, er der en øget risiko for, at der kan ske ulykker. Det kan være, at du har glemt et levende lys, som udvikler sig til en brand. Med en røgalarm bliver du gjort opmærksom på faren, før det udvikler sig.

Energistyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen sætter fokus på risikoen og har som mål, at vi alle har røgalarmer derhjemme og husker at tjekke, at de virker.

Tips om brandsikkerhed

  • Sluk levende lys når du forlader rummet
  • Den, som tænder, slukker
  • Ryg aldrig i sengen
  • Hold øje med komfuret, hvis det er tændt

Røgalarmer giver tid til reaktion

I syv ud af ti boliger herhjemme findes der allerede røgalarmer. Stadig dør der hvert år omkring 60-80 personer som følge af en brand. De fleste i boliger uden røgalarmer.

Røgalarmen forhindrer ikke, at der opstår brand, men den giver dig bedre mulighed for at reagere i tide. Enten så du selv kan slukke ilden eller så du kan nå at redde dig ud og tilkalde hjælp.

Beboerens ansvar

Mange af de boliger, som endnu mangler røgalarmer, er leje- eller andelsboliger. Det er ejerens ansvar at sørge for røgalarmer i byggeri opført efter 2004. Ellers er det beboeren selv, som skal sørge for det.

Mindst udbredt er røgalarmer blandt unge i alderen 18-25 år. Næsten tre fjerdedele af de unge, som bor i ungdoms- og kollegieboliger, har ikke en røgalarm. Tilsvarende har mange ældre over 65 år ingen røgalarm og udgør samtidig en uforholdsmæssig stor andel af de personer, som omkommer i brand.

Tjek, at røgalarmen virker

Der er desværre mange, som glemmer at tjekke, at røgalarmen virker. Du bør trykke på testknappen én gang om måneden og udskift batteriet én gang om året efter Energistyrelsens anbefalinger.