Gasudstyr til indendørs brug skal være egnet til formålet

Hvis du vil bruge en gasvarmeovn, gaslampe eller et andet gasapparat indendørs, skal du sikre dig, at det er et produkt, der egner sig til det og hvor det fremgår tydeligt, at det må anvendes indendørs. Du skal også sørge for ventilation med frisk luft, som brugsvejledningen angiver, og du bør ikke bruge gasapparater i soverum.

Gasvarmeovne indendørs

Hvis en transportabel gasvarmeovn er beregnet til og det tydeligt fremgår af brugsvejledningen, at den må anvendes indendørs, er det i orden at gøre det. Men man skal være opmærksom på, at gas ved forbrænding afgiver vand, så man kan få problemer med fugt. Derudover dannes der kulilte og forurenende partikler. Derfor bør der være god udluftning, hvis en gasvarmeovn er tændt indendørs over længere tid.

Man bør ikke anvende en gasvarmeovn eller et andet gasapparat i et soverum, fordi man risikerer forgiftning med kulilte og andre stoffer fra forbrænding af gassen og ikke kan reagere på det, når man sover.

Når gasapparatet skal samles og vedligeholdes

Når man anskaffer et transportabelt gasapparat, må man gerne selv samle det, når man følger fabrikantens vejledning.

Man må også gerne selv tilslutte og frakoble gasdåser og gasflasker, når fabrikanten anviser, hvordan det gøres.

Ligeledes må man gerne kontrollere, at der ikke er utætheder i gasapparatet, gasregulator eller gasslangen. Det kan kontrolleres ved at smøre lidt sæbevand på, som vil boble, hvis der siver gas ud.

Hvis en gasslange eller regulator på en gasvarmeovn skal skiftes ud, må man gerne selv gøre det. Er der behov for andre reparationer på gasapparater, skal man kontakte en autoriseret vvs-installatørvirksomhed eller forhandleren.

Hvad kræver autorisation?

Hvis et gasapparat skal ændres med nye dyser, en ændret gasbrænder eller ændring af luftindtaget til apparatet, kræves der en autoriseret vvs-installatørvirksomhed. Det skyldes den risiko for mennesker og omgivelser, der kan være ved gasapparater, der ikke fungerer korrekt.

Hvad er risikoen?

Ved forbrænding af gas dannes der kulilte, der kan føre til forgiftning. Der dannes også andre partikler, som kan være sundhedsskadelige. Derfor bør man ikke bruge gasapparater indendørs, hvis fabrikanten ikke har oplyst, at de er egnede til det, og generelt bør man ikke bruge gasvarmeovne eller andre gasapparater i soverum eller kældre. Følg fabrikantens oplysninger om, hvor stort rum fx en gasvarmeovn er beregnet til.

Derudover skal man sørge for god ventilation for at undgå for stor koncentration af kulilte og skadelige partikler. Desuden dannes der vand ved forbrænding af gas, så der bliver fugtigt i rummet.