Du bør vide dette inden du køber gasmateriel

Du bør vide, at gasmateriel er inddelt i 3 kategorier A, B og C, og materiellet skal være godkendt og mærket med kategorien.

Gaskategorier

Der er forskel på gas i landene i EU. Derfor er der indført bestemte benævnelser (kategorier), som et apparat skal mærkes med.

I Danmark er det kun tilladt at installere apparater, der er mærket til de gaskategorier og tryk, som ses i nedenstående tabel.

Gaskategori

Tryk

Brug af apparat

I2H

20 mbar

Udelukkende til naturgas (20 mbar)

I3B/P

28-30 mbar

Udelukkende til flaskegas (28-30 mbar)

II2H3B/P

20 – 28-30 mbar

Til naturgas eller flaskegas (hhv. 20 eller 28-30 mbar)

III1a2H3B/P

8 – 20 – 28-30 mbar

Til by-, natur- eller flaskegas (hhv. 8, 20 eller 28-30 mbar)

III1e2H3B/P 8 - 20 – 28-30 mbar

Til by-, natur- eller flaskegas (hhv. 8, 20 eller 28-30 mbar)

Før du køber

Inden du køber et gasprodukt eller et apparat til gas, er det en god ide at tjekke, om produktet eller apparatet er beregnet til den type gas, du vil bruge. Du bør også tjekke, om produktet eller apparatet er beregnet til danske forhold.

Regulatorer og gasslanger kan være DG-godkendte og DG-mærkede. Det skal også fremgå, hvilken kategori og hvilket trykområde, regulatoren er godkendt til. DG-mærkningen gælder for produkter, der er godkendt før 21/4-2018.

Produkter som for eksempel gaskomfur, gasgrill og kogeapparater skal være CE-mærkede. Det betyder, at der skal være et CE-logo på apparatet. Logoet skal have et firecifret identifikationsnummer og produktionsår. Der skal også stå, hvad apparatet er godkendt og indreguleret til.