Love og regler om fyrværkeri

Her kan du læse om love og regler på fyrværkeriområdet.

Love og regler

Reglerne på fyrværkeriområdet kan ses i fyrværkeriloven og flere bekendtgørelser. Du kan herunder finde dem alle.

Fyrværkeriloven

Lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, jf. lovbekendtgørelse nr. 2 af 3. januar 2019.

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse 1799 af 09/09/2021 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bekendtgørelse om krav til den der arbejder med fyrværkeri

Bekendtgørelse nr. 1798 af 9. september 2021 om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

De 5 fyrværkeriråd

  • Brug altid beskyttelsesbriller
  • Brug kun godkendt og aldrig hjemmelavet eller ulovligt fyrværkeri
  • Hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden
  • Hold sikkerhedsafstanden og læn dig ikke ind over fyrværkeriet
  • Gå aldrig tilbage til en fuser