Anvendelse af fyrværkeri uden for sæsonen

Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil anvende fyrværkeri uden for anvendelsesperioden.

Kan jeg som privatperson anvende fyrværkeri uden for sæsonen?

Nej, det er kun lovligt at anvende fyrværkeri i perioden fra 27. december til og med 1. januar, hvis du er almindelig forbruger.

Hvem må anvende fyrværkeri uden for sæsonen?

Uden for sæsonen er det kun uddannede scene- og festfyrværkere, der må afskyde fyrværkeri.

Ønsker du at anvende fyrværkeri uden for anvendelsesperioden til et privat arrangement, for eksempel et bryllup eller en konfirmation, kan du kontakte en uddannet scene- eller festfyrværker. Uddannede scene- og festfyrværkere er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.

Hvad er forskellen på en scenefyrværker og en festfyrværker?

En scenefyrværker er godkendt til at afskyde konsumfyrværkeri (det vil sige fyrværkeri, som er beregnet til, at almindelige forbrugere kan affyre det) og scenefyrværkeri.

En festfyrværker er godkendt til at afskyde konsumfyrværkeri, scenefyrværkeri og professionelt fyrværkeri.

For at afskyde fyrværkeri til et arrangement uden for sæsonen, skal scene- eller festfyrværkeren have tilladelse af det kommunale beredskab.

Hvor kan jeg komme i kontakt med en scene- eller festfyrværker?

Sikkerhedsstyrelsen godkender scene- og festfyrværkere. I vores register over godkendte fyrværkere kan du finde en, hvis du vil have fyrværkeri fyret af uden for sæsonen.

Du kan for eksempel søge på dit postnummer eller din by for at finde en i dit eget område.

Sikkerhedsstyrelsen kan ikke oplyse om telefonnummer og adresse, derfor henviser vi til andre søgetjenester.

Ordforklaring

Hvad er konsumfyrværkeri?

Fyrværkeri, der er beregnet til anvendelse for forbrugere.

Fyrværkeri i kategori F1 og F2 samt fontæner i kategori F3 op til 750 g NEM og batterier i kategori F3 op til 1000 g NEM.

Hvad er fyrværkeri, der må anvendes hele året?

Konsumfyrværkeri, der er beregnet til anvendelse hele året, er fyrværkeri i kategori F1. Det er bengalske fakler, knallerter, isfontæner, håndholdte stjernekastere, ikke håndholdte stjernekastere, trækbordbomber, bordbomber, knaldperler, hundepropper, knaldbånd og knaldhætter. 

Hvad er scenefyrværkeri?

Pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug, herunder i forbindelse med film- og tv-produktioner og lignende.

Kategori T1 og T2.

Hvad er professionelt fyrværkeri?

Fyrværkeri der er beregnet til anvendelse af personer, der har godkendelse som festfyrværkere eller scenefyrværkere, og som ikke omfattes af begrebet konsumfyrværkeri.

Kategori F3 og kategori F4.

Hvad omfatter andre pyrotekniske artikler?

Artikler, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner.

Hvad omfatter de forskellige kategorier af fyrværkeri?

Kategori F1: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og minimalt støjniveau, som er beregnet til anvendelse i fysisk afgrænsede områder, herunder fyrværkeri til indendørs brug i boliger.

Kategori F2: Fyrværkeri forbundet med lav risiko og lavt støjniveau, som er beregnet til udendørs anvendelse i fysisk afgrænsede områder.

Kategori F3: Fyrværkeri forbundet med mellemhøj risiko, som er beregnet til udendørs anvendelse i større, fysisk åbne områder. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

Kategori F4: Fyrværkeri forbundet med høj risiko, som er beregnet til kun at blive anvendt af festfyrværkere. Disse artiklers støjniveau må ikke være sundhedsskadeligt.

Kategori T1: Scenefyrværkeri med lav risiko.

Kategori T2: Scenefyrværkeri, som er beregnet til kun at blive anvendt af personer, der er godkendt som scene- eller festfyrværkere.

Kategori P1: Andre pyrotekniske artikler, som er forbundet med lav risiko

Kategori P2: Andre pyrotekniske artikler, som er beregnet til kun at blive anvendt eller håndteret af personer med særlig viden om de pågældende artikler