Sådan skifter du en lampe

Her kan du se og læse, hvordan du skifter eller hænger en lampe op.

Følg vejledningen

Du skal følge fabrikantens vejledning, når du hænger en ny lampe op.

Et typisk dansk lampeudtag eller et lampestik kan bære op til 5 kg. De nye europæiske lampestiksystemer kaldes DCL-systemet og er et ikke-bærende system, der altid vil kræve en ophængningsindretning til at bære selve lampe.

Særligt for hængelamper

En ledning til en hængelampe eller pendel må bære en vis vægt. Det afhænger af ledningstypen samt antallet af ledere i ledningen og deres tværsnit.

Hvis der er tale om en tung lampe kan det kræve, at selve ledningen, som skal bære lampen, skal være udstyret med en bæretråd.

Lampen må ikke hænge direkte i ledningen uden aflastning

Hvis ledningerne kommer ud af et rør i loftet eller fra en væg, må hængelampen ikke hænge direkte i ledningerne. Den skal i stedet hænge på en krog med et lampeophæng.

En roset (et lampeudtag) har faste klemmer til montering af lampens ledningsender og har indbygget aflastning.

Rosetten kan bære en vægt på op til 5 kg, men vægten begrænses af den ledning, der er anvendt.

Hvis lampen ikke skal hænge direkte ved det sted, hvor den skal sluttes til, kan den hænges op i et lampeophæng eller i en svanehals.

Hvilket værktøj skal du bruge?

Du skal bruge en spændingstester, en skruetrækker, en skævbider og en spidstang.

Sådan skifter du lampen

Du skal afbryde strømmen, før du går i gang. Ellers er det med livet som indsats.

Hvad skal du gøre før du begynder at skifte lampen

 • Læs brugsvejledningen fra fabrikanten
 • Tænd lyset på det sted, hvor elarbejdet skal udføres.
 • Afbryd strømmen til det pågældende sted i måler- eller gruppetavlen. Kontrollér, at lyset er slukket.
 • For at undgå, at andre tænder for strømmen, imens du laver elarbejdet, så bør du fjerne eventuelle sikringer eller sætte en seddel på den afbrudte afbryder. Vær opmærksom på, at automatsikringer ikke kan fjernes, men kun afbrydes.
 • Selvom lyset nu er slukket, så kan du ikke være helt sikker på, at strømmen er afbrudt.
 • Derfor skal du kontrollere, at der ikke er spænding i nogen dele i arbejdsområdet.
 • Kontrollen kan foretages med en spændingstester eller en polsøger. Hvis du bruger en polsøger, skal du sikre dig, at den virker, inden du afbryder strømmen i måler- eller gruppetavlen.

Du kan nu gå i gang med at skifte lampen

 1. Fjern 3 – 5 centimeter af kappen på lampens ledning.
   
 2. Afisoler og sno kobberenderne. Kort dem af, så de er cirka 6 millimeter lange.
   
 3. Montér ledningerne i kronemuffen. Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind i klemmen. Stram skruerne.
   
 4. Hæng lampen op på en krog og afdæk med en baldakin.

Hvis der hænger en roset (lampeudtag), skal du:

 1. Fjerne 3 – 5 centimeter af kappen på lampens ledning.
   
 2. Afisolere og sno kobberenderne. Kort dem af, så de er cirka 6 millimeter lange.
   
 3. Stikke kobberenderne ind i klemmerne. Vær opmærksom på, at alle kobbertråde skal ind i klemmen. Stram skruerne på klemmerne.
   
 4. Trække i lederne for at tjekke, at de sidder fast. Husk at den grøn/gule leder kun må forbindes, hvis der er en klemme med jordsymbol.
   
 5. Læg ledningen så den ydre isolering (kappen) kommer ind under aflastningsbøjlen. Skru bøjlen fast og træk i ledningen for at tjekke, at den sidder fast. Skru eller klem dækslet på.