Ulykker med elprodukter: Vi har fokus på farlige opladere

Sikkerhedsstyrelsen gennemfører løbende kontrol af opladere til elprodukter i Danmark. Vi laver stikprøver, og der sker også frivillige tilbagekaldelser.

Farlige opladere

Du skal kunne stole på, at opladerne til mobilen, den bærebare pc og til legetøjet er sikre. Vi oplever flere frivillige tilbagekaldelser fra forbrugerne, fordi forhandlere bliver opmærksomme på opladere, der kan give elektrisk stød eller overophede og eventuelt forårsage en brand.

Sikkerhedsstyrelsen har derfor valgt løbende at lave stikprøvekontroller af opladere til elprodukter på det danske marked.

Det kan du selv gøre

  • Brug en oplader, som passer til det elektriske produkt, der skal lades op.
  • Tjek, at stik og ledning ikke har synlige skader, før du sætter opladeren i stikket.
  • Læg ikke opladeren på et brandbart underlag, eksempelvis i sofaen eller sengen.
  • Dæk ikke opladeren til, så den bliver overophedet.
  • Tjek, at opladeren ikke bliver meget varm under opladningen af dit elprodukt.
  • Det er en god ide kun at oplade, når du kan holde øje med opladningen.

Ansvaret er virksomhedernes

Det er virksomhedernes ansvar, at de opladere, der bliver solgt i Danmark, er sikre. Sikkerhedsstyrelsen opfordrer dog også forbrugerne til at henvende sig, hvis de har haft problemer med deres opladere.

Det kan for eksempel være elektrisk stød eller overophedning i forbindelse med brug af en oplader. På www.sik.dk under farlige produkter kan du blandt andet se, hvilke opladere til elprodukter, der har vist sig at have problemer med sikkerheden og hvilke, der er blevet tilbagekaldt fra det danske marked.