Sådan elsikrer du klasselokalet

Ødelagte ledninger i klasselokalet giver risiko for brand og livsfarligt stød for børn og voksne. Derfor er det vigtigt, at teknisk personale og lærere sikrer deres klasselokaler bedst muligt, når computere og iPads skal lades op. Vi har derfor lavet fem gode råd til lærerne og pedellerne.

Computere og tablets er for alvor rykket ind i klasselokalerne. Det betyder, at de forskellige apparater skal lades op.

Desværre kan klasselokaler være et hårdt miljø for ledninger og stikdåser, fordi elever bevæger sig meget rundt.

Derfor er det vigtigt, at lærere og pedeller tager nogle forholdsregler, så der ikke opstår ulykker med brand og livsfarligt elektrisk stød.

Vi har samlet fem gode råd til lærere og pedeller.

5 råd om el til lærere

1. Smid beskadigede forlængerledninger ud

Beskadigede forlængerledninger er både brandfarlige og farlige i forhold til stød, så kig forlængerledningerne i klasselokalet efter jævnligt. 

Hvis der er hul på isoleringen på ledningen, så smid den ud.

2. Væk fra gulvet, når de er i brug

Sørg for at lægge forlængerledninger langs væggen eller et andet sted, hvor børnene ikke går eller leger.

Der er både risiko for, at børnene falder over dem og slår sig eller kommer til at ødelægge dem, hvis forlængerledningerne ligger, hvor de bevæger sig rundt.

3. Lad ikke ledninger ”hænge” i luften

Forlængerledninger, som hænger spændt ud i luften, kan man falde over. 

Brug derfor altid stikkontakten tættest på den computer, der skal sættes til strøm. Investér hellere i en ekstra forlængerledning, end at spænde den ud i luften for, at den kan nå.

4. Pak forlængerledninger og stikdåser væk, når de ikke er i brug

Gør det til en vane at pakke forlængerledningerne væk, når de ikke er i brug. 

Det medfører risiko for slid og brud på ledningerne, hvis børn og voksne går på dem.

5. Kontakt pedellen, hvis du er i tvivl

Hvis du er det mindste i tvivl om elsikkerheden i klasselokalet, skal du kontakte pedellen.
 

5 råd om el til teknisk personale

1. Test fejlstrømsafbryderen (RCD’en/HPFI’en)

Fejlstrømsafbryderen – som også bliver kaldt en RCD eller HPFI – er nødbremsen i elinstallationen. Hvis den ikke slår fra, når der er fejl på installationen eller elapparater, giver det risiko for dødeligt elektrisk stød.

Derfor er det vigtigt at teste den med jævne mellemrum. Sikkerhedsstyrelsen anbefaler at teste RCD’en to gange årligt, når vi går fra sommertid til vintertid og omvendt.

Hvis afbryderen ikke slår strømmen fra, når du tester den, skal du straks kontakte en autoriseret elinstallatørvirksomhed. Arbejde på tavler og installationer må kun udføres, hvis man har en autorisation.

Du kan tilmelde dig vores sms-service og blive mindet om at teste din fejlstrømsafbryder to gange om året.

Send en sms med teksten HPFI til 1245. Så får du to årlige påmindelser på sms. Til- og framelding er gratis.

2. Tilslut maksimalt 10 enheder per kontakt

Forsøg så vidt muligt maksimalt at tilslutte 10 enheder per stikkontakt.

Stikkontakten er beskyttet mod overbelastning af en sikring, men det er altid en god idé at forebygge.

Ved maksimalt at tilslutte 10 enheder per stikkontakt mindsker du risikoen for at overbelaste installationen.

3. Tjek for skader i isoleringen

Kontrollér forlængerledninger for huller og sprækker i isoleringen.

Ledninger bliver brandfarlige, hvis isoleringen ikke er intakt, og der kan være risiko for elektrisk stød, hvis børn eller andre kan røre ved ledningens spændingsførende dele.

Forsøg ikke at lappe dem med tape eller lignende. Skift dem hellere ud med en ny ledning.

4. Pas på dårlige samlinger

Brug kun stik og forlængerled og aldrig fritsiddende samlemuffer, når du tilslutter computere og andre elapparater.

Dårlige samlinger giver risiko for stød og brand.

5. Kontakt en autoriseret elinstallatørvirksomhed

Er fejlstrømsafbryderen på skolen mere end 10 år gammel, så skal den tjekkes af en autoriseret elinstallatørvirksomhed.

Hvis du er i tvivl om noget med installationerne eller el på skolen generelt, så tag også kontakt til en autoriseret installatørvirksomhed.

Du kan tjekke, om din håndværker har den rette autorisation i vores autorisationsregister via linket nedenfor.

Hvis du får stød...

  • Får du stød, er det altid en god idé at blive tilset af en læge.