Pas på når du oplader din elbil i en almindelig stikkontakt

Almindelige stikkontakter i en bolig er ikke beregnet til gentagne høje belastninger over 6 ampere. Ønsker du at oplade din elbil ved højere belastning, bør du få etableret en vægmonteret ladeboks eller en industristikkontakt, som er egnet til høje belastninger over længere tid.

Antallet af elbiler forventes at stige de kommende år på grund af den teknologiske udvikling og grønne omstilling. Det er vigtigt, at elbilejerne forholder sig til, hvordan de oplader deres biler på en sikker måde.

Generelt anbefaler Sikkerhedsstyrelsen, at du undgår at foretage den daglige opladning via ladekabler tilsluttet almindelige boligstikkontakter.

Almindelige boligstikkontakter er ikke lavet til at klare langvarige høje belastninger som ved eksempelvis opladning af elbiler.

Kontakt din forhandler for yderligere oplysninger om dit ladekabel.

Hvis du ønsker at oplade elbilen med mere end 6 amperes belastning, bør du i stedet vælge:

  • en vægmonteret ladeboks eller
  • en stikkontakt, som er egnet til længerevarende høje belastninger. Dette vil typisk være en såkaldt industristikkontakt.

Både en ladeboks og en industrikontakt må kun installeres af en autoriseret elinstallationsvirksomhed. Ved begge løsninger skal der også installeres en separat gruppe i eltavlen, da man ikke kan anvende en gruppe beregnet til almindelige brugsgenstande med lavt energiforbrug over tid.

Du kan tjekke, at din håndværker har den rette autorisation i Sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister.

Der findes flere stiktyper og opladningsmåder

Elbiler kan oplades på flere måder – også kaldet ”modes” – og med flere stiktyper.

Mode 2-opladning -- populært kaldet ”mormor”-kabel – findes i to varianter:

  1. Den mest udbredte variant er forsynet med en stikprop, der kan sættes i en normal boligstikkontakt. Begræns opladningen til 6 ampere.
  2. En mere ukendt variant med en såkaldt industristikprop monteret på ledningen i stedet for en almindelig stikprop. Den har typisk højere ladestrøm.

Er du i tvivl om, hvilket stik der følger med din elbil, skal du kontakte forhandleren.

Længerevarende belastning af stikkontakter kan medføre brand

Baggrunden for Sikkerhedsstyrelsens anbefaling er, at den førende fabrikant af stikkontakter til det danske marked har præciseret, at for visse typer af stikkontakter og installationsformer må den maksimale belastning ved gentagne og langvarige opladninger ikke overstige 6 ampere.

Konsekvensen ved opladning ved højere belastning og længere tid kan være forhøjede temperaturer. Over tid vil det kunne påvirke installationen og stikkontakte og eventuelt føre til brand.

Problemstillingen er ikke begrænset til Danmark. Andre europæiske lande har indført lignende grænser.