Er trampolinen offentligt tilgængelig eller privat?

Hvis du skal sætte en havetrampolin op på en legeplads, som er på et offentligt areal, gælder der særlige regler. Det er derfor vigtigt, at du kan afklare, hvornår en trampolin er offentligt tilgængelig.

Havetrampoliner

Hvis du sætter en havetrampolin op på en legeplads, som ligger på et fællesareal, vil den være offentligt tilgængelig. Du skal dermed være opmærksom på, at den er omfattet af reglerne i bygningsreglementet.

 

Bygningsreglementet

  • Bygningsreglementet hører under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
  • Energistyrelsens holdning er, at en trampolin er et legeredskab og dermed omfattet af reglerne for legepladser.

Har du spørgsmål?

Hvis du har yderligere spørgsmål om opsætning af trampoliner, er det kommunen, som du skal kontakte.