Sådan sikrer du trampolinen, når du bruger den privat

Trampoliner hører ind under reglerne i produktloven, som stiller krav om, at produkter skal være sikre. Der må ikke være fare for personers sikkerhed eller sundhed. Her er nogle råd til, hvordan du sikrer, at børnenes trampolin er sikker.

Der skal medfølge brugsanvisning

Producenter og importører er ansvarlige for at levere sikre trampoliner og at levere en forsvarlig monterings- og brugsanvisning på dansk. Du bør derfor altid tjekke, om der følger en monterings- og brugsanvisning med, når du køber en trampolin.

Du skal samle trampolinen korrekt

Du skal sørge for at samle trampolinen sikkert og forsvarligt efter monterings- og brugsanvisningen. Du skal især være opmærksom på at fæstne benene ordentligt.

Husk at tjekke samlingerne, hver gang trampolinen er blevet flyttet.

Du skal stille trampolinen på et blødt underlag

Du bør altid stille trampolinen på et så blødt underlag som muligt, for eksempel på græsplænen. Hvis du stiller den på asfalt eller fliser, bør du lægge støddæmpende materiale omkring den som faldunderlag.

Stil trampolinen i forsvarlig afstand til vægge, grene, elledninger og andre legeredskaber.

Du skal huske vedligeholdelse og eftersyn af trampolinen, du bør jævnligt tjekke fjedre, kantpude, sikkerhedsnet og så videre.

Du skal følge fabrikantens anvisninger

Af hensyn til sikkerheden er det altid vigtigt, at du følger fabrikantens anvisninger om anvendelse og vedligeholdelse af en trampolin.

Det betyder blandt andet, at en trampolin, som alene er konstrueret til at stå oven på jorden, ikke må nedgraves. Hvis du som forbruger vælger at grave din trampolin ned alligevel, har fabrikanten ikke ansvar for uheld med trampolinen eller dem, der hopper på den, hvis uheldet skyldes nedgravningen.

 

Er din trampolin gravet ned?

Hvis din trampolin er gravet ned, er der en række sikkerhedsforhold, som er anderledes end for de fritstående. Af hensyn til sikkerheden bør der i konstruktion og brugsvejledning være taget højde for en række forskellige ting.

Er din trampolin gravet ned, skal du tage højde for følgende:

  • Er der behov for sikkerhedsnet?
  • Er der risiko for at falde ned mellem trampolin og udgravningens kant?
  • Er der risiko for, at dugen under brug vil ramme bunden af udgravningen?
  • Er der risiko for at overse et barn eller et dyr, som gemmer sig under dugen?
  • Er der risiko for øget korrosion af metaldele, især stellet?

Risiko for ulykker

Størstedelen af ulykkerne på private trampoliner er faldulykker, viser ulykkesstatistik fra Odense Universitetshospital. Der sker flest ulykker ved fald i vandret niveau, men der er også mange fald fra højden.

Desuden sker der et stort antal forvridninger, og der sker sammenstød mellem flere personer. I statistikken registreres der kun få ulykker som følge af vindforhold, materialefejl eller fejlfunktion af trampolinen. 

Kort sagt skyldes de fleste trampolinulykker forkert adfærd. For at mindske risikoen kan du og børnene følge de fem trampolinråd.

Flere typer trampoliner

Trampoliner til privat brug er legetøj og skal derfor leve op til reglerne om sikkert legetøj. Det betyder, at der ikke må være en uacceptabel sikkerhedsrisiko, når trampolinen anvendes til det, som den er konstrueret til, eller som man må forvente, at børn vil gøre.

Gymnastiktrampoliner og trampoliner på legepladser og i boligforeninger er omfattet af andre regler.