Legetøj skal være CE-mærket og advarselsmærket

Når du køber eller får legetøj til dit barn, er det en god idé at tjekke, om det har et CE-mærke og et dansk advarselsmærke.

CE-mærket

Legetøj, der sælges i Danmark, skal have et CE-mærke påsat af fabrikanten. Mærket viser, at legetøjet opfylder en række krav til sundhed, sikkerhed og miljø. Det er krav, som er fælles i hele EU, og i Danmark er det Sikkerhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen, som overvåger, at reglerne bliver overholdt. 

Kontrol af CE-mærket

Det er langt fra alle CE-mærkede produkter, der bliver testet af uvildige prøvningslaboratorier, inden de må sælges. Testkravene varierer fra produktgruppe til produktgruppe.

Vi foretager stikprøvekontrol på de produkter, hvor CE-mærkningen udelukkende foregår internt i virksomheden. Det betyder, at vi løbende udtager og tester produkter for at kontrollere sikkerheden.

Det betyder CE-mærket

CE-mærket er fabrikantens erklæring om, at legetøjet overholder kravene i lovgivningen, og det er derfor ikke et godkendelsessymbol.

CE-mærket skal gøre det nemmere at eksportere og importere varer inden for EU. Reglerne er derfor ens i alle landene, og myndighederne i de enkelte lande kan ikke stille strengere krav til CE-mærkede produkters udformning, end EU's medlemslande er blevet enige om.

Fabrikanter og importører har ansvaret for, at alle produkter er sikre at bruge, når de bliver brugt efter hensigten.

Advarselsmærker på legetøj

Hvis legetøj ikke er egnet til børn under 3 år, skal det også have et advarselsmærke.

Legetøj til børn under 3 år er underlagt skærpede krav. Legetøjet må ikke indeholde smådele, som barnet kan sluge eller smådele, som kan sætte sig fast i luftvejene og i værste fald kvæle barnet.

Hvis legetøjet henvender sig til børn over 3 år, men er farligt for børn under 3 år, skal det være mærket med ordet ADVARSEL. Samtidig skal der være en tekst eller et symbol, som viser, at legetøjet sikkerhedsmæssigt ikke er egnet til børn under 3 år.

Hvis legetøjet derimod klart kun henvender sig til børn over 3 år, skal advarselsmærkningen ikke sættes på. 

Advarselsteksten skal være på dansk og forklare faren ved legetøjet, fx risiko for kvælning eller at legetøjet indeholder små dele. 

Ulykker på grund af smådele

Hvert år kommer mange børn på skadestuen, fordi smådele fra legetøj kommer ind i en kropsåbning. Der er en række ting, som du kan være opmærksom på, for at undgå at dit barn kommer tilskade. Du kan læse dem herunder:

Hvad skal du være opmærksom på:

  • Legetøjet skal kunne holde til, at små børn er hårde ved det. De må ikke kunne hive eller vride smådele af.
  • Selvom en voksen holder øje, kan små børn godt putte ting i munden, uden at det bliver opdaget
  • Mindre stykker legetøj og små dele af legetøj, fx skruer, perler, balloner, byggeklodser og små bolde kan være farlige for børn under 3 år. De små ting kan sætte sig fast i luftvejene
  • Lad ikke små børn lege med ældre søskendes legetøj. Tag altid anbefalinger om alder og advarsler på legetøj meget alvorligt