Opgørelse over hændelser i elanlæg 2018

Opsummering

Der er i 2018 blevet indberettet 64 elulykker og 3 nær-vedhændelser i elektriske anlæg. Ulykkerne fordeler sig samlet set over 2 dødsulykker, 17 personskader og 45 hændelser med materielle skader.

26 af hændelserne med materielle skader skyldes elbrande i kabelskabe. Hovedårsagen til disse var anlægsfejl.

De oftest forekommende årsager til hændelser var anlægsfejl og uheld og procedurefejl. Hovedparten af anlægsfejlene førte til brande i kabelskabe og stationer. Personskaderne fordeler sig hovedsageligt på ”uheld” og ”procedurefejl”.

Download opgørelse over hændelser i elanlæg 2018