Opgørelse over hændelser i elanlæg 2020

Opsummering

I 2020 blev der indrapporteret 107 hændelser i form af ulykker og nær-ved-hændelser på elektriske anlæg.  Der var 28 indberetninger om personskader, 72 indberetninger om materielle skader og 7 nær-ved-hændelser. I 2020 var der ingen dødsulykker. 46 af hændelserne var sket på lavspændingsanlæg og 59 på højspændingsanlæg. I to tilfælde var spændingsniveauet ikke oplyst.

Personskaderne fordeler sig med en overvægt på arbejdsfejl, hvor der skete i alt 26 skader, og fejl ved materiel med to skader.

I forhold til 2019 er der sket en kraftig stigning i antallet af indberetninger. Antallet er øget fra 69 i 2019 til 107 i 2020. Der er tale om en stigning på 55 %, og stigningen skyldes primært flere indberetninger af hændelser med materiel skade.

Download opgørelse over hændelser i elanlæg 2020