Opgørelse over hændelser i elanlæg 2019

Opsummering

I 2019 blev der indrapporteret 69 hændelser omfattende ulykker og nær-ved-hændelser på elektriske anlæg. Hændelserne fordeler sig samlet set over 24 indberetninger om personskader, 40 indberetninger om materielle skader og 5 nær-ved-hændelser. I 2019 var der ingen dødsulykker. 41 af hændelserne var sket på lavspændingsanlæg og 28 på højspændingsanlæg.

Personskaderne fordeler sig med en overvægt på procedurefejl, hvor der skete i alt 15 skader, og anlægsfejl med 6 skader. De resterende 3 hændelser fordeler sig på kategorierne uheld og ukendt. Der er tale om en ændring i forhold til 2018, hvor personskaderne hovedsageligt fordelte sig mellem kategorierne
uheld og procedurefejl.

Download opgørelse over hændelser i elanlæg 2019