Sikkerhedsstyrelsens strategi 2016-2020

Hvad har vi nået?

Strategimosaik forside

'En moderne, serviceorienteret og digital myndighed' har siden 2016 været det strategiske fyrtårn, vi i Sikkerhedsstyrelsen har navigeret efter.
 

Hvordan har strategien så udmøntet sig konkret?
 

Det kan du udforske på de følgende slides.
 

God fornøjelse med læsningen! 
 

Værdi for kunderne

Strategimosaik - Værdi for kunderne

I Sikkerhedsstyrelsen sætter vi kunderne først. Kundernes behov er det vigtigste omdrejningspunkt, når vi udvikler vores services og løsninger. Det har vi blandt andet udmøntet på følgende konkrete områder:
 

 • Inddragelse af kunderne
 • Hurtigere sagsbehandling
 • Målrettet kommunikation
 • Udvikling sammen med kunderne
 • Samarbejde om vejledninger
 • Kundesupport
 • Forståelige breve og blanketter
   

Dyk ned i temaet 'Værdi for kunderne' og læs meget mere om de enkelte områder her

Digital transformation

Strategimosaik - Digital transformation 5

For at kunne levere effektive og gode løsninger til vores kunder, skal vi eksekvere på digitale muligheder hele tiden. Vi har lært, at for at komme hurtigt ud over stepperne, skal vores løsninger være baseret på kendte og afprøvede teknologier, som vi tilpasser til vores behov. 
 

Den digitale tranformation ses tydeligt på disse områder:
 

 • Digitalisering som mindset
 • Vi tilpasser vores digitale løsninger
 • Vi gør brug af kunstig intelligens
 • Digitale tilsyn
 • Styr på data
   

Hvis du vil vide mere om vores digitale transformation, kan du læse om det her

Den eksplorative organisation

Den eksplorative organisation?

Vi er eksplorative. Det betyder at vi spotter udfordringer og potentialer, og vi finder løsninger, der hurtigt kan sættes i drift. Medarbejderne trænes i at udfordre vanetænkning og er nysgerrige på, hvordan vi kan gøre tingene bedre. Det lyder nemt, men det er en lang rejse. Vi arbejder med at være modige, teste tidligt, og fejle hurtigt.
 

Det eksplorative er blandt andet konkretiseret på følgende områder:
 

 • Virksomhedsbaseret markedsovervågning
 • SIK Academy
 • Agil lovgivning
 • Aktivitetsbaseret indretning
   

Kunne du tænke dig at læse om den eksplorative organisation, kan du gør det her

 

Fælles serviceløsninger

Strategimosaik - Fælles serviceløsninger slide

Med fælles serviceløsninger skaber vi de bedste og billigste offentlige serviceydelser. Her er det Sikkerhedsstyrelsens opgave at tilbyde vores spidskompetencer på godkendelses- samt tilsyns- og markedsovervågningsområdet.


Opgaverne er løst metodisk og konkret på følgende måder:
 

 • Opgaver for andre myndigheder
 • Tilpasning af nye opgaver
 • Implementering af nye kontrolopgaver
 • Ensartede kontrolprocesser
 • Samarbejdspartner
 • Ensartede arbejdsgange

 

Du kan læse mere om vores fælles serviceløsninger her

 

Strategisk styring og effektiv drift

Strategimosaik - Strategisk styring og effektiv drift 6

At skabe værdi for kunderne, at være digital, agil og eksplorativ fordrer strategisk styring og effektiv drift. Vi bruger styringskompetencer til at frigive ressourcer, der kan skabe endnu mere værdi for kunderne. 
 

Strategisk styring og effektiv drift udmønter sig i følgende konkrete tiltag:

 • Digitale styringstavler
 • Strategisk brug af data
 • Én standardproces
 • Planlægning af tilsyn

 

Du kan læse mere om, hvordan vi har løst den strategiske styring og effektive drift her