Test af vågelamper medførte tilbagekaldelse

Publiceret d. 13. juni 2022
Sikkerhedsstyrelsen har testet 10 vågelamper på det danske marked. Kun 3 ud af de 10 lamper levede op til sikkerhedskravene. Et af produkterne udgjorde så stor en fare, at det nu er tilbagekaldt.
Vågelamper lyser børneværelset op om natten, men ikke alle lamper er lige sikre.
Vågelamper lyser børneværelset op om natten, men ikke alle lamper er lige sikre.

Små vågelamper på børneværelset kan give børn tryghed gennem den mørke nat, men de selvsamme lamper kan blive til enhver forældres værste mareridt, hvis de ikke er sikre. I værste tilfælde kan der være risiko for elektrisk stød, og at lampen bryder i brand.

I år har Sikkerhedsstyrelsen kontrolleret 10 vågelamper på det danske marked. Det blev kontrolleret, om produkterne levede op til sikkerhedsstandarderne, og om de var mærket korrekt.

Farligt produkt tilbagekaldt

Kontrolindsatsen af vågelamper har ført til én tilbagekaldelse fra forbrugerne og et salgsstop, mens 5 vågelamper havde mindre fejl.

-Produkter, der er til for at give børn tryghed gennem natten, må bestemt ikke have risiko for at bryde i brand.  Ingen produkter må være farlige for dem, der bruger dem. Særligt ikke dem vi har på børneværelset, siger Kirstine Gottlieb, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Tilbagekaldelsen drejer sig om en æbleformet vågelampe. En fejl på produktet medfører høj risiko for brand. Testen viste blandt andet problemer med sikkerhedsafstanden mellem de elførende dele, og dermed risiko for kortslutning og risiko for brand. Desuden er vågelampens afbryderdel mærket til 25 volt, hvilket ikke stemmer overens med de 230 volt spænding, der er i de danske stikkontakter. Tilsammen udgør fejlene en øget risiko for brand på børneværelset.

En anden vågelampe blev også sat til salgsstop da der under visse omstændigheder er risiko for elektrisk stød ved berøring.

-Der blev fundet nogle alvorlige fejl på et par produkter, der nu bliver fjernet fra markedet. For de resterende produkter med mindre fejl, har vi forlangt, at fejlene bliver bragt i orden, siger Kirstine Gottlieb, kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Som forældre kan du sikre børneværelset ved at følge de gode råd:

  1. Læs altid brugsanvisningen igennem
  2. Følg mærkning og anvisninger på produktet
  3. Hold øje med at vågelampen ikke overopheder eller bliver uhensigtsmæssig varm
  4. Hvis der opstår gnister eller andre fejl ved brug af produktet, kan du altid anmelde det på produkter.dk

10 vågelamper udtaget til funktionstest

4 overtrædelser

3 var OK efter tiltag*

3 var OK

*Virksomheden har fået påbud om at udbedre fejlene.