Stor test af gasapparater på tværs af EU

Publiceret d. 19. oktober 2022
Sammen med en række andre EU-lande er Sikkerhedsstyrelsen med til at kontrollere gasapparater, så du trygt kan tænde for gassen i campingvognen, festteltet eller køkkenet. Sammen forebygger vi alvorlige gasulykker og sætter en stopper for salg af ulovlige gasapparater.
Fælles EU-kontrol af gasapparater
Fælles EU-kontrol af gasapparater

Sikkerheden skal være i orden, uanset hvor i EU du handler. Det er præmissen i to fælles markedsovervågningsprojekter på gasapparater, Sikkerhedsstyrelsen deltager i sammen med 14 andre EU-lande.

Her undersøger landene i fællesskab, om gasapparater til husholdningen overholder de sikkerhedsmæssige krav. Det gælder blandt andet terrasse- og gasvarmere, der kan bruges i telte, carporte og på terrassen, og såkaldte gashubs – små kogeplader der ofte bruges til camping og i udekøkkener.

Hvis produkterne ikke er sikre, kan det have store konsekvenser. I værste tilfælde kan ulovlige gasapparater føre til gasforgiftning ved utætheder eller forbrændinger ved eksplosioner.

- Flere af de gasapparater, vi tester, er fremstillet til campisterne, og danskerne er en stor campingnation. Derfor er det særligt vigtigt, at udstyret er teknisk sikkert, for det kan have meget alvorlige konsekvenser, hvis man tager et farligt gasapparat i brug, siger Kirstine Gottlieb, produktchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Der er samlet set udtaget 106 forskellige produkter til kontrol på tværs af de deltagende EU-lande. Mindst 60 produkter er allerede sendt til test.

Afdækker marked for farlige produkter

I Danmark står Sikkerhedsstyrelsen for udvælgelsen af produkter, der skal kontrolleres og testes. Test af gasapparaterne foregår på et fælleseuropæisk laboratorium, hvor man ser nærmere på, om apparatet overholder de tekniske sikkerhedskrav. 

- På tværs af EU-landene har vi alle et ønske om, at det kun er sikre produkter, der når frem til forbrugeren. Derfor deltager Sikkerhedsstyrelsen i et samarbejde som dette, hvor vi i fællesskab kan løfte en ellers stor udfordring. Sammen sikrer vi en bredere afdækning af markedet for potentielt farlige produkter, siger Kirstine Gottlieb.

Selve EU-projektet blev indledt med en risiko- og markedsanalyse for at klargøre, hvor der særligt skal sættes ind med kontrol og test. Derefter blev der i fællesskab opstillet en række kriterier, der er blevet brugt til at udvælge og teste produkterne. De sidste produkter står til at være færdigtestet inden udgangen af 2022, og de endelige resultater forventes at være klar til campingsæsonen i foråret 2023.