Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer produkter for mange myndigheder

Publiceret d. 13. februar 2019
Da regeringen i starten af 2018 offentliggjorde Bedre Balance II – plan for udflytning af statslige arbejdspladser – blev det besluttet, at en række opgaver skulle overdrages til Sikkerhedsstyrelsen. Pr. 1. februar 2019 overtog styrelsen de sidste opgaver med markedsovervågning, og dermed er udflytningen endeligt gennemført på de områder, som Sikkerhedsstyrelsen får ansvar for.
Hvad er et farligt produkt?
Hvad er et farligt produkt?

De nye opgaver hos Sikkerhedsstyrelsen er primært markedsovervågning af mange typer produkter, fra cykelhjelme og tagplader til robotstøvsugere og biler. På langt de fleste områder udfører Sikkerhedsstyrelsen kontrollen på vegne af andre myndigheder, og det kontrolleres, at produkterne lever op til reglerne. De myndigheder, der tidligere havde kontrolopgaverne, har fortsat ansvar for reglerne og for at tage sig af problemer ved anvendelsen af produkterne.

- I Sikkerhedsstyrelsen har vi lang erfaring med markedskontrol af mange typer produkter. Det gælder både, når vi får en anmeldelse om, at der er problemer med et konkret produkt, og når vi vælger at se nærmere på produkttyper, der kan udgøre en særlig risiko. Derfor er det også naturligt at kigge i retning af Sikkerhedsstyrelsen, når der skal laves markedskontrol på andre typer af produkter, siger Sikkerhedsstyrelsens vicedirektør Jan Møller Mikkelsen.

Til de opgaver, som Sikkerhedsstyrelsen har overtaget fra Arbejdstilsynet, er der samtidigt flyttet fire medarbejdere med, mens der på de øvrige områder er fulgt økonomiske ressourcer med, så Sikkerhedsstyrelsen har kunnet ansætte nye medarbejdere til opgaverne. Det betyder, at Skkerhedsstyrelsen samlet set har fået tilført cirka 13 nye stillinger og pr. 1. februar 2019 har i alt 148 ansatte.

- Fordi vi i forvejen foretager markedsovervågning på mange typer af produkter og kommer overalt i Danmark, har vi allerede fagligt kompetente medarbejdere ansat til at håndtere de nye opgaver. På den måde får vi mest mulig effekt for de midler, der er til rådighed. Fordelen for virksomhederne er, at der er færre myndigheder, som virksomhederne skal forholde sig til, når deres produkter skal kontrolleres, siger Jan Møller Mikkelsen. 

Mange typer produkter

Fra Arbejdstilsynet har Sikkerhedsstyrelsen overtaget maskinområdet, markedskontrol med personlige værnemidler, markedsovervågning af trykbærende udstyr, markedsovervågning af elevatorer og tovbaner samt markedsovervågning af ATEX-produkter.

Fra Færdselsstyrelsen har Sikkerhedsstyrelsen overtaget markedskontrol med køretøjer fra cykler og segway til traktorer og biler. Sikkerhedsstyrelsens nye opgaver for Færdselsstyrelsen omfatter også sikkerhedsudstyr som cykelhjelme, ridehjelme og styrthjelme, autostole, reflekser samt beskyttelsesdragter, som eksempelvis motorcyklister bruger.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har overdraget markedskontrollen med alle typer af byggevarer til Sikkerhedsstyrelsen. Det vil sige alt fra brædder og kabler til stilladser og røgalarmer.

Fra Energistyrelsen har Sikkerhedsstyrelsen overtaget markedskontrol med ecodesign og energimærkning af elprodukter samt markedsovervågning af radioudstyr og elektromagnetiske forhold ved produkter.

Fra Søfartsstyrelsen har Sikkerhedsstyrelsen overtaget markedskontrollen med fritidsfartøjer.

Fra Justitsministeriet har Sikkerhedsstyrelsen overtaget kontrollen med eksplosivstoffer, mens politiet fortsat er myndighed omkring transport og anvendelse af eksplosivstofferne.

Derudover er der et par områder, hvor kontrollen ikke omfatter konkrete produkter.

På vegne af Lægemiddelstyrelsen kontrollerer Sikkerhedsstyrelsen, at reglerne omkring salg af håndkøbsmedicin overholdes.

For Sundheds- og Ældreministeriet kontrolleres, at butikker overholder de fastsatte aldersgrænser ved salg af alkohol og tobaksvarer og at der skiltes med aldersgrænserne.