Nye krav skal gøre produkter og tjenester mere tilgængelige for personer med handicap

Publiceret d. 9. november 2021
Fra 28. juni 2025 skal det være lettere at benytte udvalgte produkter og tjenester, der anvendes til digital kommunikation og service for personer med handicap eller midlertidige funktionsnedsættelser. Da træder EU’s tilgængelighedsdirektiv i kraft, og i Danmark har Sikkerhedsstyrelsen derfor netop sendt et lovforslag i høring, som fastsætter de danske krav for at leve op til EU-reglerne for tilgængelighed.
Apps, computere og mobiltelefoner er blandt det, der skal gøres mere tilgængeligt uanset handicap.
Apps, computere og mobiltelefoner er blandt det, der skal gøres mere tilgængeligt uanset handicap.

Reglerne omfatter produkter som computere og smartphones, smart-tv, betalingsterminaler, pengeautomater, billetautomater og interaktive informationsskærme. Og de omfatter også tjenester som websteder, apps, online-banktjenester, e-bøger og onlinehandel.

I dansk lovgivning bliver der alene fastsat minimumskrav for at leve op til EU-direktivet. De får alligevel betydning i hverdagen for rigtigt mange danskere, fordi der stilles krav til tilgængelighed, så personer med både fysiske, psykiske og intellektuelle handicap kan benytte de omfattede tjenester og produkter. Med ensartede regler for tilgængelighed i EU bliver det samtidig lettere for virksomheder at handle med produkter og tjenester over grænserne. 

Fra 28. juni 2025 vil der være krav om, at en bred række af produkter og tjenester skal være tilgængelige og have funktionalitet, så de kan anvendes på flere sensoriske måder, fx både med udgangspunkt i syn og hørelse. Kravene gælder for nye produkter, der bringes i omsætning, og for tjenester, der leveres fra 28. juni 2025.

Dog vil der være en overgangsperiode på fem år for løbende tjenesteydelser, der er indgået aftaler om inden 28. juni 2025, mens fx selvbetjeningsterminaler, der er taget i brug inden 28. juni 2025, lovligt vil kunne bruges i 20 år efter denne dato. Det vil sige, at selvbetjeningsterminalerne senest skal være tilgængelige for personer med handicap fra 28. juni 2045.

Senest 28. juni 2022 skal den danske lovgivning om tilgængelighed være vedtaget i Folketinget. Dermed bliver der en tre års periode, hvor danske virksomheder, der handler med – eller gør brug af – de omfattede produkter og tjenester, får tid til at tilpasse sig til reglerne.

- Det er en meget omfattende lovgivning, og mange virksomheder er nødt til at udvikle hidtil usete løsninger. Derfor er det vigtigt, at der bliver tid til at opfylde kravene om tilgængelighed eller til, at en virksomhed kan søge om fritagelse, hvis det giver uforholdsmæssigt store omkostninger at leve op til tilgængelighedskravene, siger kontorchef Stine Pedersen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Når loven træder i kraft i 2025, vil det som udgangspunkt være Sikkerhedsstyrelsen, Finanstilsynet, Energistyrelsen, Trafikstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der skal kontrollere, at reglerne overholdes inden for de områder, hvor de har myndighedsansvar.

Forslaget til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester er i offentlig høring frem til 26. november 2021.