Nye elinstallationer bliver tjekket af Sikkerhedsstyrelsen

Publiceret d. 22. marts 2019
Fra slutningen af marts og frem til årsskiftet fører Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med 400 nye installationer i private hjem og erhvervslokaler. Tilsynet skal sikre, at nye installationer er af høj kvalitet, og at elinstallatørvirksomhederne udfører deres arbejde korrekt.
Elinstallationer

Sikkerhedsstyrelsen er så småt begyndt at sende breve til borgere og virksomheder, som skal have ført tilsyn med deres elinstallationer.

I løbet af 2019 vil styrelsen nemlig føre tilsyn med installationer i 400 ejendomme, som for nylig er blevet tilsluttet elnettet.

Tilsynet er gratis for forbrugerne. Det går ud på at sikre, at elinstallatørvirksomheder laver deres arbejde korrekt, når de etablerer nye installationer.

Ejendommene bliver udvalgt tilfældigt. Tilsynet bliver brugt til at danne et statistisk overblik over, hvor der eventuelt er problemer. Det hjælper styrelsen med at kunne udføre et mere risikobaseret tilsyn i fremtiden.

- Risikobaseret betyder, at vi kan bruge vores erfaringer fra tidligere indsatser til at kigge på nye installationer, som er udført af elinstallatørvirksomheder, vi tidligere har løftet en pegefinger overfor. Vi gør det for at sikre, at nye elinstallationer i Danmark lever op til standarderne, siger Søren Assenholt Muff, som er kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen.

Sådan foregår tilsynet

Ved besøget vil den tilsynsførende kigge på eltavlen og gennemgå dele af installationerne. Derfor har Sikkerhedsstyrelsens medarbejder behov for at blive lukket ind i de relevante rum, men det er ikke nødvendigt, at ejeren er til stede under hele besøget.

Gennemgangen installationerne foregår stikprøvevis. Det er altså ikke hele installationen, som bliver undersøgt.

- Vi laver løbende tilsyn på ældre installationer i både almindelige boliger og erhvervslokaler i forskellige brancher, men det er selvfølgelig også vigtigt, at de nye elinstallationer lever op til standarder og krav. Når vi har med el at gøre, så bliver fejl hurtigt farlige. Derfor skal installationerne være i orden, uddyber kontorchefen.

Installationsejerne – det vil sige dem, som ejer bygningen eller lokalerne – bliver varslet om tilsynet minimum 14 dage, før det skal finde sted. Ejeren får også en tilbagemelding efter tilsynet, hvis der er fundet fejl på installationen, som skal udbedres.