Ny EU-forordning om sikre produkter

Publiceret d. 12. juli 2023
Nye regler skal tage højde for produktsikkerhed ved e-handel og brug af nye teknologier.
Forsidebillede_produktsikkerhed

EU-landenes nuværende regler for sikkerhed omkring forbrugerprodukter er fastlagt i 2001, men nu er der nye regler på vej. 12. juni 2023 er en ny produktsikkerhedsforordning trådt i kraft, men virksomheder får en 18 måneders frist frem til 13. december 2024, før det er et krav at anvende den nye forordning i alle EU-lande.

Forordning (EU) 2023/988 af 10. maj 2023 dækker alle de forbrugerprodukter, hvor der ikke er specifik EU-regulering. Den erstatter direktivet om generel produktsikkerhed fra 2001, og en af de væsentlige ændringer er, at onlinehandel og nye teknologier i dag har en langt større rolle end for 22 år siden.

Generelt ændres der ikke på kravene til sikre produkter med den ny forordning. Men det bliver mere klart, hvilke forpligtelser fabrikanter, importører og forhandlere har, og fremover skal erhvervsdrivende også have interne procedurer, guidelines eller andre konkrete processer for produktsikkerhed. Samtidig skal alle erhvervsdrivende have en ansvarlig person i EU til at sikre, at produkternes tekniske dokumentation og sikkerhedsinformation er tilgængeligt for myndighederne.

Krav til onlinemarkedspladser

Fra dansk side har der særligt været fokus på bedst muligt at få onlinemarkedspladser omfattet af produktsikkerhedsreglerne, ligesom det fx gælder forhandlere, der sælger produkter via webshops.  Der var ikke opbakning i EU til at gå så langt, som Danmark gerne ville. Der kommer dog krav om, at onlinemarkedspladser skal have interne processer for produktsikkerhed, så forhandlerne vil være i stand til at leve op til kravene i produktsikkerhedsforordningen. Desuden forpligtes onlinemarkedspladserne til at samarbejde med markedsovervågningsmyndighederne, hvis de finder et farligt produkt på deres platform, og markedsovervågningsmyndighederne vil kunne kræve, at onlinemarkedspladserne fjerner farlige produkter fra deres platforme.

Flere oplysningskrav ved fjernsalg

Hvis et produkt sælges online eller ved en anden form for fjernsalg, er der fremover flere krav til sælgeren om information end tidligere. Blandt andet skal produktet have tydelig mærkning med evt. advarsler og anden form for sikkerhedsinformation, og oplysningerne skal også være tilgængelige på onlinekanalen, hvor produktet markedsføres.

Krav om test erstattes af krav til dokumentation

Med den nye produktsikkerhedsforordning vil der ikke længere være krav om, at fabrikanter laver stikprøvevise test af markedsførte produkter. I stedet skal den ansvarlige person i EU kontrollere, at produkterne lever op til den tekniske dokumentation.

Giv myndighederne besked om ulykker

Sker der en alvorlig ulykke som følge af fejl eller mangler ved et produkt, skal fabrikanten fremover orientere myndighederne om det.

Forbrugere skal kompenseres ved tilbagekaldelser

Hvis et produkt bliver tilbagekaldt på grund af fejl, skal forbrugere, som har anskaffet produktet, tilbydes mindst to forskellige former for afhjælpning, medmindre dette ikke er muligt eller vil være forbundet med væsentlig ulempe for forbrugeren eller den erhvervsdrivende. Afhjælpning kan være i form af reparation, et nyt produkt eller tilbagebetaling af udgiften ved anskaffelse af produktet.

Forbrugere skal kunne klage

En fabrikant har pligt til at stille klageadgang til rådighed for kunder og til at etablere et internt register over klager og tilbagekaldelser af produkter.