Husk reglerne og autorisationen når der bygges

Publiceret d. 22. august 2022
Hvor går grænsen mellem installationsarbejde, som alle må udføre og det, der kræver en autoriseret installatør? Hvad er konsekvenserne, hvis man laver arbejde, man ikke har autorisation til? Og hvem har ansvaret, hvis en installation ikke lever op til kravene i lovgivningen og dermed kan udgøre en risiko?
elinstallationer

Det handler om sikkerhed, når el-, gas-, vvs- og kloakinstallationerne skal installeres, ændres eller renoveres. Derfor er der krav om at bruge autoriserede installatørvirksomheder, samtidig med at arbejdet skal udføres efter reglerne på området. Det kan koste bøder, hvis personer, der ikke er autoriserede, bliver grebet i at lave autorisationskrævende arbejde. Hvis en autoriseret virksomhed ikke efterlever vilkårene for autorisation, risikerer virksomheden at miste autorisationen.

Firmaet og den fagligt ansvarlige

En el-, vvs- eller kloakvirksomhed får sin autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Virksomheden skal leve op til en række krav for at kunne opnå og fastholde sin autorisation:

  • Virksomheden skal have tilknyttet en fagligt ansvarlig inden for autorisationsområdet.
  • Virksomheden skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem.
  • Virksomheden skal kunne dokumentere, at en uvildig kontrolinstans kontrollerer egenkontrolsystemet

Det er virksomheden, der er autoriseret, mens det er den fagligt ansvarlige, der skal sikre, at arbejdet bliver udført korrekt og af medarbejdere med de rette faglige kvalifikationer til opgaverne. Der er ikke detaljerede krav til, hvilke uddannelser medarbejderne skal have, blot at de kan løse opgaverne på en måde, som den fagligt ansvarlige er parat til at tage ansvaret for.

- Uanset hvem der udfører en installation, skal reglerne på området overholdes. Men kravene om autorisation kommer oveni på en række områder, hvor det kan få alvorlige konsekvenser for både sikkerhed og sundhed, hvis der sker fejl, siger kontorchef Søren Assenholt Muff fra Sikkerhedsstyrelsen.

Hvad kræves der autorisation til?

Der er tre hovedområder, når det gælder autorisation på det tekniske område: Elinstallationer, vand-, afløbs- og gasinstallationer (vvs) samt kloakinstallationer.

Generelt kræver det meste installationsarbejde af sikkerhedshensyn en autoriseret virksomhed.

Det er fastsat i lovgivningen, hvilke installationsopgaver der ikke kræver autorisation og som alle må udføre. Det gælder for eksempel udskiftning af indendørs, normaltætte afbrydere og stikkontakter, udskiftning af vandhaner og wc’er samt udskiftning af slanger til flaskegas på en grill eller ukrudtsbrænder.

Hvem har ansvaret?

Det er ejeren af en installation, der har ansvaret for, at installationen er lovlig og ikke udgør en risiko for mennesker, husdyr eller ejendom. Det gælder også, hvis det er udlejningsejendomme. Til gengæld har brugerne ansvaret for, at installationerne bliver brugt korrekt. 

Hvis en autoriseret virksomhed ikke overholder de forpligtelser, der følger med autorisationen, kan konsekvensen være krav om ekstra kontrol af kvalitetsledelsessystemet eller i alvorlige tilfælde at virksomheden mister autorisationen.

Hvis personer uden autorisation udfører autorisationskrævende arbejde, er det en overtrædelse af reglerne, der kan give bødestraf.

- I virkeligheden er sanktionerne det mindste af det. Konsekvenserne er langt værre, hvis nogen kommer alvorligt til skade eller risikerer at stå uden tag over hovedet, fordi nogen uden de nødvendige kompetencer har forsøgt at lave installationsarbejde, siger Søren Assenholt Muff.