Elinstallationer og elinstallatører tjekkes på én gang

Publiceret d. 20. marts 2023
Sikkerhedsstyrelsens tilsyn i nye boliger afslører fejl i installationer, men afdækker samtidig fejl i arbejdet, som autoriserede elinstallatørvirksomheder udfører.
Nybygget hus
Nybygget hus

Selv om et hus er nybygget, kan elinstallationerne være mangelfulde. Det viser de tilsyn, som Sikkerhedsstyrelsen i løbet af 2022 gennemførte i 104 boliger, der var mindre end et år gamle. To steder var fejlene så alvorlige, at husejerne fik påbud om at få bragt installationerne i orden, og 80 steder blev der vejledt om fejl, der burde rettes. Der var kun 22 boliger, hvor elinstallationerne var 100 procent i orden.

Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer hvert år et udsnit af elinstallationerne i nye boliger landet over. De boligejere, hvor installationerne gennemgås, får et overblik over deres installationer og eventuelle behov for ændringer. Tilsynene med nye boliginstallationer giver samtidig Sikkerhedsstyrelsen indblik i, om der er autoriserede elinstallatørvirksomheder, der leverer fejlbehæftede installationer.

Husejerens ansvar

Det er husejerens ansvar, at elinstallationen er i orden. Hvis der er væsentlige mangler, kan Sikkerhedsstyrelsen give påbud om at få bragt installationerne i orden inden for en begrænset tidsfrist. I de to tilfælde i 2022, hvor husejerne fik et påbud, manglede der jordforbindelse i stikkontakter, som der er krav om ifølge elsikkerhedsreglerne. Derudover var der en række andre mangler ved installationerne, og det blev der vejledt om at få rettet op på.

Ved 80 tilsyn var der behov for at vejlede beboerne om fejl og mangler ved elinstallationerne. Et problem i to ud af tre boliger var, at transportable elektriske brugsgenstande ikke havde korrekt jordforbindelse, og hvert syvende sted havde fastmonterede brugsgenstande ikke jordforbindelse.

- Det er et generelt problem, at de fleste elapparater købes med stikpropper, som ikke giver jordforbindelse i de mest udbredte danske stikkontakter. Dermed risikerer man at få stød, hvis der er en fejl i elapparatet. Det er en fejl, der let kan løses ved at sætte en adapter på, hvis man ikke vil udskifte stikproppen. Men ofte er det noget, folk glemmer, siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.

Ligeledes var der i flere tilfælde problemer med eltavlerne. Der manglede mærkning på hver fjerde eltavle, og lige så stor en andel af eltavlerne var ikke korrekt grundbeskyttede, så der var risiko for at komme for tæt på strømførende dele.

- Det er husejerens ansvar, at jordforbindelsen bliver overført korrekt, når et nyt elapparat tilsluttes i en stikkontakt. Men det er elinstallatøren, der har ansvaret for, at eltavlen er i orden i et nybygget hus. Eltavlen er en central del af en elinstallation, også sikkerhedsmæssigt, og den må naturligvis ikke have fejl, siger Evy Boe Madsen.

Reaktion over for husejere og installatører

De husejere, der får gennemgået deres få måneder gamle installationer, bliver orienteret om, hvilke fejl der er i installationerne. Dermed har husejerne mulighed for at kontakte den elinstallatørvirksomhed, der har udført installationen og få fejlene udbedret.

Hvis Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, at en elinstallatørvirksomhed har lavet fejl ved installationsarbejde, kan virksomheden få en advarsel, og grove eller gentagne fejl kan i yderste konsekvens betyde, at virksomheden mister sin autorisation.

- Det er heldigvis meget sjældent, at nogen mister en autorisation. Men ved at kontrollere nye boliginstallationer kan vi holde øje med, om der er særlige dele af installationsarbejdet, hvor der ofte er fejl, og vi har mulighed for at opdage, hvis en elinstallatør ikke opfylder kravene for det autorisationskrævende arbejde. Derfor fortsætter vi også med at kontrollere installationer i nybyggede boliger i 2023, siger Evy Boe Madsen.

Hun gør opmærksom på, at Sikkerhedsstyrelsen gerne tager mod henvendelser fra husejere, som er klar til at få gennemgået deres elinstallationer.