Der er problemer med elinstallationer i mange danske haller

Publiceret d. 28. januar 2021
I løbet af 2020 førte Sikkerhedsstyrelsen tilsyn med elinstallationerne i 98 danske idrætshaller, svømmehaller og badelande.
Kun 6 steder var alt ok. 31 steder blev der givet påbud om at få bragt elinstallationer i orden, og 61 steder blev der vejledt om, hvordan man bringer elinstallationerne til at leve op til de krav, der stilles i lovgivningen.
elinstallationer

Husk vedligeholdelsen

De steder, hvor der er givet påbud, har der været forhold, som kunne udgøre en fare for ansatte eller brugere i idræts- eller svømmehallen. For eksempel var den faste installation ikke forsvarligt vedligeholdt i 13 haller, så der fx kunne være risiko for kortslutning og brand.

”Både i idrætshaller og svømmehaller bliver elinstallationer og armaturer udsat for hårdhændet behandling i mange timer hver dag, og i svømmehaller skader den fugtige, varme klorluft også installationerne. Så det er vigtigt, at der bliver holdt øje med installationerne og at de løbende bliver vedligeholdt af en autoriseret elinstallatørvirksomhed,” siger teknisk sagsbehandler Steen Søgaard fra Sikkerhedsstyrelsen.

Én elfejl må ikke kunne mørkelægge hallen

I 14 idræts- og svømmehaller viste Sikkerhedsstyrelsens tilsyn, at belysningen ikke som krævet var fordelt på flere grupper i eltavlen eller havde mere end én RCD (fejlstrømsafbryder).

”Det er et krav i ellovgivningen, at én elfejl ikke må kunne mørkelægge et helt lokale som for eksempel en idræts- eller svømmehal og skabe ulykker eller panik blandt dem, der er i hallen. Derfor skal installationen være fordelt på flere sikringsgrupper og have separate fejlstrømsafbrydere,” siger Steen Søgaard.

Husk at teste RCD’en

En RCD eller fejlstrømsafbryder sidder i eltavlen og skal afbryde strømmen, så den beskytter mod stød eller brand, hvis der opstår fejl i elinstallationen eller i et elapparat. Det er vigtigt at afprøve RCD’en jævnligt, gerne et par gange om året, så der er sikkerhed for, at den virker, hvis der bliver brug for den.

”Vi konstaterede i seks haller, at RCD’en ikke fungerede, når vi afprøvede den. Og det er meget simpelt at teste en RCD. Man skal bare trykke på testknappen på selve RCD’en. Knappen er typisk mærket med et T, så den er let at genkende,” siger Steen Søgaard.

Eltavlen skal være tilgængelig

I mange haller er eltavlen placeret i et teknik- eller depotrum, hvor den ikke er tilgængelig for besøgende. Men det er vigtigt, at hallens personale let kan komme til eltavlen, og det er ikke tilfældet alle steder, har tilsynene vist.

”Mange steder har vi konstateret, at teknikrummet og dermed også arealet foran eltavlen bliver brugt til oplagring af møbler og udstyr. Det gør, at eltavlen ikke er tilgængelig, som det er et krav, hvis der skal skiftes en sikring eller tavlen skal efterses eller vedligeholdes. Samtidig kan det give skader på eltavlen, hvis fx en stabel stole bliver skubbet ind i den,” siger Steen Søgaard.

Han understreger, at det er ejer og bruger af en elinstallation, der har ansvaret for, at den er lovlig og i orden.

”Og når det er installationer, der kan være udsat for slid og hårdhændet behandling, er det særligt vigtigt, at man løbende holder øje med, hvordan installationen har det,” påpeger Steen Søgaard.