Antallet af gasulykker ligger stabilt lavt

Publiceret d. 19. april 2018
Sikkerhedsstyrelsens årlige opgørelse over gasulykker i Danmark viser, at antallet af ulykker i 2017 fortsat lå på et stabilt og lavt niveau. Styrelsen opfordrer branchen til at huske at indberette ulykker og hændelser, så statistikken bliver præcis.

NYHED: I 2017 forblev antallet af gasulykker lavt i Danmark. Sikkerhedsstyrelsen har i alt modtaget 25 indberetninger, hvoraf 10 er gasulykker og 15 er øvrige indberetninger på hændelser, som ikke var så farlige, at de er blevet kategoriseret som deciderede ulykker.

De tre af ulykkerne førte til personskade, mens de syv medførte skade på materiel. Heldigvis var der ingen dødsulykker i 2017.

Flaskegas var skyld i flest ulykker. I alt stod flaskegas for syv ulykker, hvoraf to medførte personskade. Naturgas stod for de øvrige tre ulykker, hvor en person kom til skade ved en af dem. Eksplosion og brand har været de hyppigste årsager til ulykker.

- På baggrund af opgørelsen kan vi ikke se, at der er nogen gennemgående årsager eller tendenser hos gasbranchen, som giver ulykkerne. Ser man samlet på opgørelsen, skyldes de fleste ulykker flaskegas. Der er det ofte forbrugerne, som selv håndterer gassen. Dem giver vi løbende gode råd til sikker brug af produkter, som bruger flaskegas, siger kontorchef i Sikkerhedsstyrelsen, Jan Møller Mikkelsen.

Vigtigt at huske indberetningerne 

Alle hændelser, som er blevet indberettet til Sikkerhedsstyrelsen i 2017, er taget med i opgørelsen. Sammenlignet med 2016 er der sket en stigning på to ulykker.

Til gengæld er indberetningen af øvrige hændelser faldet fra 37 til 15. Det skyldes, at der var indberetninger på visse hændelser, som normalt ikke bliver taget med i ulykkesstatistikken.

Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til, at man husker at indberette alle ulykker og farlige hændelser.

- Jo flere indberetninger vi får, når der sker ulykker eller hændelser, jo mere grundige kan vi være i vores opgørelser. Sikkerhedsstyrelsen og branchen er rigtig glade for opgørelserne og bruger dem aktivt i arbejdet med sikkerhed. Så vi kan kun opfordre til, at man husker at indberette. Både hvis der sker skader på personer eller materiel eller hvis der i det hele taget sker noget farligt, som ikke burde ske, uddyber kontorchefen.