Fra 1. januar 2025 skal virksomheder være autoriseret for at nedrive asbestholdigt materiale

Publiceret d. 29. maj 2024
Virksomheder skal fremover være autoriseret, hvis de skal nedrive asbestholdigt materiale. Det har Folketinget netop vedtaget.
Tagplader med asbest
Tagplader med asbest

Folketingets partier har med en ændring af arbejdsmiljøloven vedtaget en autorisationsordning på asbestområdet. Formålet med autorisationsordningen er, at færre skal udsættes for asbest. Det betyder, at nedrivning af asbest fra 1. januar 2025 kun må udføres af autoriserede virksomheder. Ikke-autoriserede virksomheder og private må dog udføre kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter som fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader eller enkelte fliser fastgjort med asbestholdig fliseklæb.

Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet vil i løbet af juni 2024 udstede bekendtgørelser med nedenstående krav.

Sådan kan virksomheder få en autorisation
Virksomheder skal søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen. En virksomhed kan ansøge om autorisation, når virksomheden opfylder to grundlæggende krav:

1) Virksomheden skal have et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem og

2) Virksomheden skal have en godkendt fagligt ansvarlig, der skal være tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen inden for virksomhedens normale forretningstid.  Det betyder, at den fagligt ansvarlige skal være til stede i virksomheden for at sikre bemanding, instruktion og tilsyn med virksomhedens autorisationskrævende opgaver.

Her kan du læse om, hvad de to grundlæggende krav for at få autorisation indebærer:

Kravet om et forhåndsgodkendt kvalitetsledelsessystem

Før en virksomhed kan ansøge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen, skal den udarbejde et kvalitetsledelsessystem, som er virksomhedens egenkontrolsystem. Kvalitetsledelsessystemet skal beskrive, hvordan virksomheden arbejder med nedrivning af asbestholdigt materiale og indeholde en slutevaluering af, om arbejdet er udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler om asbest.

Virksomheden kan vælge at få ekstern bistand til at udarbejde et kvalitetsledelsessystem eller udarbejde det selv. Når virksomheden har udarbejdet et kvalitetsledelsessystem, skal virksomheden ansøge en uafhængig kontrolinstans om at få kvalitetsledelsessystemet forhåndsgodkendt. Den uafhængige kontrolinstans skal være godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Herefter godkender kontrolinstansen kvalitetsledelsessystemet og efterprøver det løbende.

Det forventes, at der kort efter den 1. juli 2024 vil være uafhængige kontrolinstanser klar til at forhåndsgodkende virksomheders kvalitetsledelsessystemer. Når kontrolinstanserne er godkendt til forhåndsgodkendelser på asbestområdet, vil dette fremgå på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Kravet om en godkendt fagligt ansvarlig

For at få en autorisation skal virksomheden også have en godkendt fagligt ansvarlig. Virksomhedens fagligt ansvarlige skal sikre, at autorisationskrævende opgaver bemandes korrekt, at medarbejderne instrueres tilstrækkeligt, og at der føres tilstrækkeligt tilsyn med udførelse af arbejdet. Den fagligt ansvarlige skal også sikre, at arbejdet udføres i overensstemmelse med bl.a. asbestreglerne.

En person, som skal arbejde som fagligt ansvarlig, skal ansøge Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt til det. For at blive godkendt som fagligt ansvarlig skal vedkommende have:

1) den eksisterende 4-dages arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) i arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale med prøveaflæggelse (kompetencegivende prøve), og

2) en ny, supplerende arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) af kortere varighed for fagligt ansvarlige med prøveaflæggelse (autorisationsprøve).

AMU-udbydere forventes at udbyde den nye AMU fra august/september. Tilmelding til uddannelse som fagligt ansvarlig kan til den tid findes på amukurs.dk.

Autorisationsordningens betydning for private

Autorisationsordningen betyder, at privatpersoner fra 1. januar 2025 ikke selv må nedrive asbest, medmindre der er tale om kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter, fx nedtagning af enkelte asbestholdige tagplader.

Privatpersoner vil lovligt kunne nedrive fx et asbesttag frem til 1. januar 2025. Det er dog Arbejdstilsynets klare anbefaling, at private indtil da får hjælp fra professionelle firmaer til at fjerne asbest, da det kræver specialiseret viden at gøre det på en forsvarlig og sikker måde.