Interessentforum

Her kan du læse om Sikkerhedsstyrelsens nyoprettede interessentforum og få besvaret eventuelle spørgsmål.

Fokus på produktkontrol 29. marts 2023

Det første møde i det nye interessentforum har fokus på Sikkerhedsstyrelsens produktkontrol.

Mødet bliver afholdt virtuelt den 29. marts 2023 kl. 13.00-14.30.

I får et konkret indblik i, hvordan styrelsen laver kontrol med produkter. I bliver også klogere på de mange nye krav til produkter, der er på vej fra EU, som både virksomheder, forbrugere og myndigheder skal forholde sig til. Det gælder blandt andet de kommende krav til bæredygtigheden af produkter.

Tilmelding foregår ved at sende en mail til ran@sik.dk med navn, virksomhed og antal deltagere.

Nyt praksisnært initiativ

Store dagsordener som for eksempel den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering af samfundet stiller nye krav til danske virksomheder og udvider løbende Sikkerhedsstyrelsens opgaveportefølje. For Sikkerhedsstyrelsen er det centralt at være i løbende dialog med de relevante interessenter, både for at vidensdele på tværs samt i fællesskab skabe gode rammevilkår, der skal gøre det let at være regelefterlevende. Derfor har Sikkerhedsstyrelsen taget initiativ til at prøve kræfter med et nyt, bredt og tværgående interessentforum, der skal sikre vidensdeling og bidrage med flere perspektiver på Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver.

Formålet med nyt interessentforum

Et nyt interessentforum i Sikkerhedsstyrelsen skal sikre en endnu tættere dialog med både eksisterende og nye interessenter, hvor emnerne på dagsorden balanceres med et både fagligt og fremadrettet sigte.

Sikkerhedsstyrelsen vil bruge interessentforummet til at dele viden og invitere til drøftelser på målrettede emner og temaer, hvor markedsovervågning vil være fællesnævneren. Hensigten er samtidig at give virksomheder, organisationer og andre myndigheder mulighed for at komme endnu tættere på styrelsen og komme med ideer og inputs til de aktiviteter, som Sikkerhedsstyrelsen afholder. Emnerne til dagsorden kan både være praksisnære, fagspecifikke, branchespecifikke, vedrøre implementering af lovgivning eller orientering om gennemførte indsatser afhængigt af, hvad der er strategisk relevant for Sikkerhedsstyrelsen eller interessenterne på det pågældende tidspunkt. Øget vidensdeling og drøftelser skal sikre større transparens om Sikkerheds-styrelsens virke og højne effekten af styrelsens arbejde. 
 

Hvornår er næste møde?

Det første møde i det nye interessentforum bliver afholdt virtuelt den 29. marts 2023, kl. 13:00-14:30.

Her vil fokus være på Sikkerhedsstyrelsens produktkontrol, hvor I får et konkret indblik i, hvordan styrelsen laver kontrol med produkter. I bliver også klogere på de mange nye krav til produkter, der er på vej fra EU, som både virksomheder, forbrugere og myndigheder skal forholde sig til. Det gælder blandt andet de kommende krav til bæredygtigheden af produkter.

Kommende møder bliver en kombination af virtuelt og fysisk fremmøde.

Hold øje her på siden eller på vores LinkedIn for at blive opdateret med nye kommende datoer for interessentmøderne.

Hvem kan deltage på et interessentmøde?

Der er en åben invitation til, at relevante virksomheder og organisationer kan tilmelde sig møderne.

Hvordan tilmelder man sig?

For at deltage skal du sende en mail til ran@sik.dk med navn, virksomhed og antal deltagere.

Hvordan kan man komme med input til dagsordenen?

I tilmeldingsmailen modtager vi gerne inputs til mødet, så længe det relaterer sig til det pågældende mødes fokus og emne. Det kan være, at I vil høre om noget specifikt indenfor emnet eller sidder inde med nogle spørgsmål, som I ønsker svar på under mødet. Der er samtidig mulighed for at komme med ønsker til dagsordensemner til kommende møder.