Interessentforum

Her kan du læse om Sikkerhedsstyrelsens interessentforum og få besvaret eventuelle spørgsmål.

Næste interessentmøde er 24. august 2023

Næste interessentmøde kommer til at løbe af stablen den 24. august 2023. Har din organisation eller virksomhed ønsker til emnet, kan I sende en mail til ran@sik.dk med jeres forslag.

Mødet vil være det andet i rækken i Sikkerhedsstyrelsens nye interessentforum, hvor vi prøver kræfter med et nyt format, der skal skabe en endnu tættere dialog med styrelsens relevante interessenter.

Formatet er beregnet til, at man som virksomhed tager stilling til fra gang til gang, om emnet og dagsordenen er relevant for ens forretning. At komme med forslag til emnet til næste interessentmøde regnes derfor ikke som en tilmelding til mødet.

Et praksisnært initiativ

Store dagsordener som for eksempel den grønne omstilling og den gennemgribende digitalisering af samfundet stiller nye krav til danske virksomheder og udvider løbende Sikkerhedsstyrelsens opgaveportefølje. For Sikkerhedsstyrelsen er det centralt at være i løbende dialog med de relevante interessenter, både for at vidensdele på tværs samt i fællesskab skabe gode rammevilkår, der skal gøre det let at være regelefterlevende. Derfor har Sikkerhedsstyrelsen taget initiativ til at prøve kræfter med et bredt og tværgående interessentforum, der skal sikre vidensdeling og bidrage med flere perspektiver på Sikkerhedsstyrelsens kerneopgaver.

Formålet med interessentforummet

Vores interessentforum skal sikre en endnu tættere dialog med både eksisterende og nye interessenter, hvor emnerne på dagsorden balanceres med et både fagligt og fremadrettet sigte.

Sikkerhedsstyrelsen vil bruge interessentforummet til at dele viden og invitere til drøftelser på målrettede emner og temaer, hvor markedsovervågning vil være fællesnævneren. Hensigten er samtidig at give virksomheder, organisationer og andre myndigheder mulighed for at komme endnu tættere på styrelsen og komme med ideer og inputs til de aktiviteter, som Sikkerhedsstyrelsen afholder. Emnerne til dagsorden kan både være praksisnære, fagspecifikke, branchespecifikke, vedrøre implementering af lovgivning eller orientering om gennemførte indsatser afhængigt af, hvad der er strategisk relevant for Sikkerhedsstyrelsen eller interessenterne på det pågældende tidspunkt. Øget vidensdeling og drøftelser skal sikre større transparens om Sikkerheds-styrelsens virke og højne effekten af styrelsens arbejde. 
 

Hvornår er næste møde?

Det næste interessentmøde bliver afholdt den 24. august 2023.

Tidspunkt, placering og emne følger. Har din organisation eller virksomhed ønsker til emnet, kan I sende en mail til ran@sik.dk med jeres forslag.

Hold øje her på siden eller på vores LinkedIn for information om det kommende interessentmøde.

Hvem kan deltage på et interessentmøde?

Der er en åben invitation til, at relevante virksomheder og organisationer kan tilmelde sig møderne.

Formatet er beregnet til, at man som virksomhed tager stilling til fra gang til gang, om emnet og dagsordenen er relevant for ens forretning.

Hvordan tilmelder man sig?

Man tilmelder sig fra møde til møde, så der er ikke tale om en fast tilmelding til alle kommende møder i Sikkerhedsstyrelsens interessentforum.

For at deltage skal du sende en mail til ran@sik.dk med navn, virksomhed og antal deltagere.

Hvordan kan man komme med input til dagsordenen?

I tilmeldingsmailen modtager vi gerne inputs til mødet, så længe det relaterer sig til det pågældende mødes fokus og emne. Det kan være, at I vil høre om noget specifikt indenfor emnet eller sidder inde med nogle spørgsmål, som I ønsker svar på under mødet. Der er samtidig mulighed for at komme med ønsker til dagsordensemner til kommende møder.

Se video fra interessentforum den 29. marts 2023