Generelt om produktsikkerhed og e-handel

Du bruger din sunde fornuft ved at kigge på og vurdere produkterne, når du modtager dem.

Der er særlige regler for produktsikkerhed i EU

I Danmark og EU er der særlige krav til produktsikkerhed. Reglerne er der for at beskytte dig som forbruger mod farlige produkter.

Når du handler på nettet er grænserne mellem lande meget flydende, men det kan alligevel være en god idé at være opmærksom på, om du handler i eller uden for EU.

Når du handler i Danmark og EU har myndighederne bedre mulighed for at føre kontrol og sanktionere virksomheder, der ikke lever op til sikkerhedsstandarderne. De muligheder er dårligere, når det gælder virksomheder uden for EU.

Det betyder ikke nødvendigvis, at produkterne er dårligere eller farligere, men hvis uheldet er ude, har myndighederne ikke samme mulighed for at gribe ind.

Vær især opmærksom, hvis du sælger produkter videre, som du køber uden for EU. Så er du ifølge loven importør, og det er derfor dit ansvar, hvis produktet er farligt.

Fire gode råd, når du handler på nettet

  • Ligger den butik du handler med uden for EU?
  • Er der risiko for kortslutning, stød eller brand?
  • Kan dit barn blive kvalt, rive sig eller få fingrene i klemme?
  • Sælger du produkter videre, som er købt uden for EU? Så er det dit ansvar, hvis produktet er farligt.

Produkter, du skal være særligt opmærksom på

Visse typer af produkter bør du være særligt opmærksom på, når du handler på nettet.

I Danmark og EU er der strenge krav til legetøj - især legetøj til børn under tre år. Det skyldes, at småbørn er en sårbar gruppe af forbrugere. Blandt andet kan de godt lide at komme ting i munden. Derfor kan eksempelvis smådele udgøre en risiko for kvælning.

Elektronik er en anden produktgruppe, som kan blive farlig. Hvis der for eksempel er adgang til spændingsførende dele, kan den, der bruger produktet, få livsfarligt stød. Visse elprodukter, som ikke er konstrueret rigtigt, kan bryde i brand og derved udgøre en risiko for mennesker, dyr og ejendom.

Anmeld et farligt produkt

Har du oplevet, at et produkt er blevet farligt? Uanset om det er købt i en fysisk butik eller på nettet, kan du anmelde det til os i Sikkerhedsstyrelsen. 

Du kan også tjekke vores register over farlige produkter for at se, om produktet allerede er registreret.